Lagrådet på SAFs kritiska linje

Lagrådet på SAFs kritiska linje: Avstyrker förbud mot vinstdrivna sjukhus Regeringens förslag att förbjuda landstingen att lämna över driften av akutsjukhus till den som arbetar med vinstsyfte har mött en ny motgång. Lagrådet har den 20 juni avstyrkt lagförslaget. - Redan på sakliga grunder ansåg SAF att regeringens korståg mot sjukhus drivna med vinstintresse var svårförståeligt. Att förbättra den offentliga sjukvården genom medverkan av privata företag kan inte vara fel. Det finns många goda exempel på att privata företag kan tillföra sjukvården såväl ny kompetens som nytt kapital. En sådan utveckling skulle ge vård med många vinnare, som SAF och Privatvården redan visat i en rapport. Nu bekräftar lagrådet att också den kraftiga juridiska kritiken varit högst befogad. Det säger Olof Erixon, konkurrensexpert på SAF, i en kommentar till lagrådets granskning av regeringens förslag till förbudslag. Lagrådet är i sak starkt kritiskt till ärendets bristfälliga handläggning och det undermåliga underlaget. Lagrådet konstaterar - liksom tidigare både SAF och flera remissinstanser - att regeringens förslag kan strida mot: * principen om kommunal självstyrelse * näringsfriheten * lagen om offentlig upphandling och EG-rätten. Lagrådet pekar också på att förslaget innebär stora tolknings- och tillämpningsproblem, lätt kan kringgås och under alla omständigheter inte hindrar att ett landsting ändå sluter avtal med privata vårdgivare att driva ett akutsjukhus. - Efter så omfattande och allvarlig kritik från lagrådet har vi svårt att se hur regeringen skall kunna gå vidare till riksdagen med sitt förslag att förbjuda landstingen att upphandla akutsjukvård som drivs med vinstintresse. - Förslaget måste nu dras tillbaka. Tänker regeringen ändå återkomma i frågan kan det bara ske efter en grundlig utredning som visar dels varför ett förbud skulle vara nödvändigt, dels visar hur ett förbud skall genomföras för att inte kollidera med övrig lagstiftning. Vi är övertygade om att en sådan utredning kommer att visa att det inte behövs något förbud, avslutar Olof Erixon. Ytterligare information: Olof Erixon eller Lennart Palm, tfn 08-762 60 00. SAFs remissyttrande och rapporten "Vård med många vinnare" finns på www.saf.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar