Nya jämställdhetslagen: Förlegad reglering byggd på fördomsfull syn på arbetsgivare

Nya jämställdhetslagen: Förlegad reglering byggd på fördomsfull syn på arbetsgivare - Den nya jämställdhetslagen bygger dels på en felaktig uppfattning om att arbetsgivare lönediskriminerar sina medarbetare, dels på att företagen inte själva kan klara sina egna angelägenheter. Lagen visar hur liten förståelsen för företagandet är hos ansvariga politiker i Sverige, och hur stor ivern är att så snart tillfälle ges göra företagen till redskap för sina egna politiska ambitioner. - Budskapet i lagen är att löneskillnaderna beror på fördomsfulla arbetsgivare, och att dessa nu skall tvingas till ett anständigare beteende. Det är en oroande syn på företagande som ansvariga politiker nu visar. Det säger Anita Trogen, ansvarig för jämställdhetsfrågor i SAF, i en kommentar till den nya jämställdhetslagen, som riksdagen i dag beslutat om. - Skyldigheten att värdera arbeten utifrån lagfästa kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden känns som en fläkt från en förgången tid. Det finns idag få verksamheter där enbart sådana kriterier är relevanta för att bestämma värdet av olika arbeten. Vilka kriterier som skall avgöra lönens storlek och utveckling måste få avgöras i det enskilda företaget. - Många människor kommer att uppleva det som en kränkning av den personliga integriteten att de fackliga organisationerna nu ges rätten att begära ut löneuppgifter om andra anställda. Företagen tvingas till en mycket omfattande administrativ börda till ingen nytta alls, anser Anita Trogen. - Att de verkliga löneskillnaderna mellan grupper av kvinnor och män beror på olika yrkesval och en monopoliserad offentlig sektor beaktas inte i den nya jämställdhetslagen. Ytterligare information: Anita Trogen, tfn 08-762 61 29. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar