Pressinbjudan

Inbjudan till pressträff SAFs arbete inför Sveriges EU-ordförandeskap 2001 SAFs förhoppning är att Sverige under sitt ordförandeskap i den Europeiska Unionen skall medverka på ett konstruktivt sätt till byggandet av framtidens Europa. På global nivå sker nu en teknologisk och ekonomisk utveckling som gör det än mer angeläget att Europa fullföljer integrationen och skapar en i alla bemärkelser gemensam marknad där företagsamhet och konkurrenskraft kan utvecklas. Sverige kan också på egen hand göra mycket för att påverka vårt lands, och därmed Europas, konkurrenskraft. SAF står bakom näringslivets prioriteringar för ett företagsamt och konkurrenskraftigt Europa. SAF ger också ut en småskriftserie som ytterligare fokuserar frågor som rör företagsklimatet. Den senaste, ännu opublicerade skriften heter "Att se om sitt hus" och innehåller jämförelser av företagsvillkor i Sverige och andra länder. SAF inbjuder till en pressträff där vi redogör för vårt arbete inför Sveriges ordförandeskap: SAFs småskrifter presenteras, vi fördjupar näringslivets prioriteringar och vi redogör för SAFs aktiviteter under ordförandeskapsperioden. Tid: Måndagen den 19 juni kl 11.00. Plats: Hovslagargatan 5, rum 8. Medverkande: Jan Herin, chefekonom och vice VD, Sören Berggren, ansvarig för SAFs arbete inför ordförandeskapet, Anders Rydeman, ekonom. Välkomna! Kjell Frykhammar Informations- och presschef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar