Pressmeddelande

SAFs VD Göran Tunhammar till socialförsäkringsminister Ingela Thalén: Inför ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader i småföretag! - Regeringen måste omedelbart införa ett högkostnadsskydd för onormalt höga sjuklönekostnader i småföretag. Det finns ett färdigt förslag till detta som togs fram i stor enighet av en statlig utredning 1997. Ett högkostnadsskydd kan därför införas utan någon ytterligare utredning. Det sade SAFs VD Göran Tunhammar när han tillsammans med småföretagare i SAF och med företrädare för Företagarnas Riksorganisation i dag träffade socialförsäkringsminister Ingela Thalén. Bakgrunden till mötet är att den försäkring mot höga sjuklönekostnader som finns i dag är för dyr för småföretagen. - Småföretag kan drabbas av onormalt höga kostnader för sjuklön om några av medarbetarna råkar ut för olycksfall eller sjukdomar med upprepad sjukfrånvaro som följd. För ett litet företag kan dessa kostnader bli så höga att de blir svåra att bära. Risken för höga sjuklönekostnader leder därför ofta till att småföretag avstår från att nyanställa. Det framhöll Ingvar Bladh, ordförande i SAFs småföretagsberedning. - Sjuklönelagen ger företagen incitament till förebyggande åtgärder. Men eftersom företaget också måste bära kostnaden för sådana skador och sjukdomar som inte beror på arbetet behövs ett högkostnadsskydd för de mindre företagen. Små företag har genomsnittligt sett lägre sjukfrånvaro än stora företag men betalar samma sjukförsäkringsavgift. Kostnaden för ett högkostnadsskydd ryms gott och väl inom denna skillnad, sade Ingvar Bladh. - Det är viktigt att det snabbt fattas ett politiskt beslut som är positivt för företagen. Småföretagen är trötta på allmän politisk välvilja som inte leder till några konkreta förändringar, avslutade Göran Tunhammar. Ytterligare upplysningar: Sverker Rudeberg, tfn 08-762 62 29. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar