Pressmeddelande

God idé men förfelad utformning - Individuella kompetenskonton är en bra idé, men idén har i det förslag som utredaren Lill Ljunggren Lönnberg presenterade i dag fått en olycklig utformning. Företagens motivation att delta i systemet kan bli mindre än vad som skulle ha varit möjligt med en mer balanserad modell. Utredningsförslaget innebär att medarbetaren har full beslutanderätt över sitt konto. Samtidigt vill utredaren att företaget skall vara med och sätta av medel till kontot, men utan att ha något inflytande över användningen av kontomedlen. Det går inte ihop! Det säger Dick Kling, chef för SAFs avdelning Analys och Utveckling, i en kommentar till förslaget till individuellt kompetenssparande. - Det är också mycket märkligt att endast de medarbetare som deltagit i just denna modell för att stimulera kompetensutveckling skall få del av den statliga skattesubventionen för kompetensutveckling. Är inte andra former av kompetensutveckling lika viktiga? - Det rimliga hade varit att utredningen presenterat ett förslag där både medarbetaren och företaget sparar och har en gemensam beslutanderätt. Alternativt borde utredningen ha förordat ett rent individuellt sparande. Om företag och medarbetare gemensamt fått besluta om kompetenskontot hade den statliga bestämmanderätten över vad som skall räknas som kompetensutveckling kunnat undvikas, avslutar Dick Kling. Ytterligare information: Dick Kling, tfn 070-595 98 10. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00810/bit0002.pdf

Dokument & länkar