Pressmeddelande

Höjt tak i a-kassan förvärrar bristen på arbetskraft - Trots att många fortfarande är arbetslösa är det svårt för många företag att få tag i arbetskraft. Det är därför fel att höja ersättningsnivåerna i arbetslöshets-försäkringen. Det är av samma anledning fel att tillåta att en arbetslös under de första 100 dagarna av arbetslöshet kan begränsa arbetssökandet geografiskt eller yrkesmässigt. Signalen blir att under den tiden kan man slå sig till ro. Det säger SAFs chefsekonom Jan Herin i en kommentar till regeringens proposition om ny arbetslöshetsförsäkring. - Regeringen borde i stället för att höja ersättningsnivåerna främja privata tilläggsförsäkringar. Stigande löner kommer med nuvarande ersättningssystem alltid att leda till krav på höjda ersättningar. Även om regeringen nu i goda tider kan skapa utrymme för höjda ersättningsnivåer, så kommer de höjda nivåerna att vid stigande arbetslöshet leda till en underfinansierad försäkring. - Det är däremot bra att propositionen innebär att rundgången mellan arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder bryts. Ytterligare information: Jan Herin, 070-593 52 61, Carl Magnus Pontén, 08-762 60 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01160/bit0002.pdf

Dokument & länkar