Tre av tio företagare anser att osund kommunal konkurrens förekommer

Tre av tio företagare anser att osund kommunal konkurrens förekommer - och får medhåll av två av tio kommunpolitiker - Det kan inte vara meningen att kommunerna går in i bransch efter bransch och snedvrider konkurrensen med skattepengar. Det måste skapas tydliga regler och ordentliga verktyg för att förhindra den osunda konkurrensen från stat och kommun. Så säger Bo Helgesson, bageriföretagare i Borlänge i SAF-rapporten "Den osunda kommunala konkurrensen". I rapporten beskriver han hur Borlänge kommuns arbetsmarknadsenhet bakar bullar med lönebidrag och säljer dem utan moms. För Bo Helgesson, som driver ett privat bageri och betalar full lön för de anställda och dessutom måste belägga bullförsäljningen med moms innebär kommunens agerande betydande problem. Demoskop har på SAFs uppdrag sedan våren 1999 genomfört enkäter i 163 av landets kommuner om det lokala företagsklimatet. 18.000 företagare och 5.000 kommunpolitiker har svarat på frågor om konkurrens. Undersökningen presenteras i en ny rapport från SAF, "Den osunda kommunala konkurrensen". 30 procent av företagarna anser att det förekommer osund kommunal konkurrens. Ett överraskande resultat är att drygt 20 procent av kommunpolitikerna tycker att den egna kommunens hantering av konkurrensfrågorna är dålig eller inte helt godtagbar. - Den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig. Företagen har alltför små möjligheter att komma till rätta med illojal konkurrens från kommuner och andra offentliga aktörer, säger Jens Hedström, konkurrensexpert i SAF. För att komma till rätta med problemen kräver SAF flera lagändringar, bla: Kommunallagen måste ändras så att det blir lättare för medborgare och företag att överklaga kommunala beslut. Det skall alltid vara möjligt att i domstol pröva lagligheten av kommunal och statlig verksamhet. Kommunallagen måste också ange tydliga och klara gränser för kommunernas möjligheter att bedriva affärsverksamhet. För varje kommunal överträdelse av gällande lag måste det finnas effektiva sanktioner. Ytterligare information: Jens Hedström, tfn 08-762 64 86. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar