SAGAX AVTALAR OM FÖRVÄRV AV FASTIGHETER I NEDERLÄNDERNA FÖR 400 MKR

Sagax har avtalat om förvärv av sex fastigheter i Terneuzen i Nederländerna. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 400 miljoner kronor. Fastigheterna ligger i det så kallade ”Valuepark Terneuzen” som är beläget mellan Rotterdam och Antwerpen. Området är sedan 1965 ett centrum för produktion och distribution av kemiprodukter.

Fastigheterna omfattar 61 000 kvadratmeter friköpt markarea på vilka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar area är under uppförande. Byggnaderna kommer att färdigställas i etapper under 2017 och 2018 och omfattar huvudsakligen lokaler för industri- och lagerändamål.

Fastigheterna är fullt uthyrda till 19 hyresgäster. Hyresgästerna utgörs huvudsakligen av internationella industriföretag med gas- och kemirelaterad verksamhet. Årshyran uppgår till motsvarande 31 miljoner kronor. Hyresavtalens löptider är fördelade mellan 5 och 15 år. 75 % av hyresvärdet löper i 10 år eller mer.

Sagax kommer att tillträda fastigheterna i takt med att byggnaderna färdigställs. Under andra kvartalet 2017 tillträds två av fastigheterna för motsvarande 150 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2017 till 2 315 000 kvadratmeter fördelat på 432 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar