SAGAX FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHET I PARIS FÖR 106 MKR

Sagax har avtalat om förvärv av en industrifastighet i Blanc Mesnil, 16 kilometer från centrala Paris och 12 kilometer från flygplatsen Charles de Gaulle.

Fastigheten omfattar 13 500 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 38 enheter i storlekarna 200 till 600 kvadratmeter. Fastigheten omfattar även 25 000 kvadratmeter friköpt mark.

Sagax investering uppgår till 106 miljoner kronor motsvarande 7 800 kronor per kvadratmeter uthyrningsbar area. Direktavkastningen och uthyrningsgraden beräknas inledningsvis uppgå till 4,3 % respektive 68 %. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 1,3 år.

Fastigheten förvärvas från kommunen Blanc Mesnil.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-   ”Förvärvet i Blanc Mesnil är vår fjärde investering i Parisregionen sedan 2014. Vi bedömer att det är en investering med låg risk då den avser attraktiva lokaler i ett bra läge. Vår ambition är att öka uthyrningsgraden och marknadsanpassa hyresnivåerna med målsättningen att nå en direktavkastning om 7,0-7,5 % inom tre år.”

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2015 till 1 789 000 kvadratmeter fördelat på 203 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 kl. 08.15.

Prenumerera

Dokument & länkar