SAGAX JOINT VENTURE SÖDERPORT INVESTERAR OCH FÖRLÄNGER HYRESAVTAL

Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, har träffat en överenskommelse om renovering och modernisering av delar av Volvo Cars kontor och verksamhetslokaler i Torslanda. I samband med detta har hyresavtalen förlängts.

Söderport beräknas investera 110 miljoner kronor i lokalerna. Hyresavtalen förlängs till 2025 respektive 2028. Tillkommande hyresvärde uppgår till 770 miljoner kronor.

Söderport förvärvade fastigheterna från Volvokoncernen i mars 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2015 till 1 789 000 kvadratmeter fördelat på 203 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl. 11.30.

Prenumerera

Dokument & länkar