Dela

Kontakt

 • Karin Markhede

  Presskommunikatör


  031 342 96 00
 • Lisa Räng

  Presskommunikatör


  031 342 96 00
 • Anne-Charlotte Horgby

  Kommunikationschef


  031-3421000
 • Anders Goliger

  Kommunikationsdirektör


  031-3421000
 • Citat

  – Vi har utvecklat arbetet med ambulansen och nu har 80 procent av dessa patienter kunnat stanna hemma istället för att åka in akut. Det funkar så att ambulansen ringer oss för en snabb konsultation där vi tillsamman avgör om patienten behöver komma in eller om vi kan göra en läkarbedömning via ett hembesök istället.
  Shirin Pazireh, sektionsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Det är väldigt viktigt att våra medborgare söker vård vid symtom på akuta tillstånd som till exempel stroke och hjärtinfarkt där varje minut är viktig.
  Per-Olof Hansson, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Digital information om det här ämnet var efterfrågat långt innan coronaviruset och social distansering. En anledning är att patienter vill kunna ta del av materialet flera gånger och att man vill ha möjligheten att lära sig tillsammans med närstående.
  Maria Bäck, specialistfysioterapeut, initiativtagare och projektledare för den digitala tjänsten.
  Genom en centralisering får vi en nationellt mer likriktad vård och våra gynekologiska kirurger får ännu högre kompetens i och med att patientunderlaget blir större och det kommer förstås gynna våra kvinnor med svår endometrios som behöver kirurgisk behandling.
  Lotta Wassén
  Det här ytterligare en åtgärd för att på alla sätt minska risken för smittspridning på sjukhusen och värna våra svårast sjuka och sköra patienter.
  Per Karlsson, förste chefläkare.
  – Vi börjar nu med att dra ner delar av den planerade vård som vi av medicinska skäl bedömer kan vänta. Det frigör personalresurser som kan användas till andra mer högprioriterade ändamål.
  Per-Olof Hansson, chefläkare.
  Sjukhuset vidtar nu åtgärder för att skydda våra patienter och medarbetare. Ju fler personer som befinner sig på sjukhuset, desto större risk för allmän spridning av luftvägsinfektionen covid-19.
  Per-Olof Hansson, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  – AI har stor potential i sjukvården, och när vi arbetar tillsammans över gränser mellan branscher och sektorer i samhället öppnas nya möjligheter. Därför är det väldigt intressant med denna typ av samarbeten för oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan tidigare har vi andra initiativ i gränslandet mellan teknik och medicin, exempelvis en ST-utbildning inriktad mot teknik och innovation.
  Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  En ackreditering som Comprehensive Cancer Centre innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en cancervård i internationell toppklass, vi ska inte ha lägre ambitioner än så.
  Claes Jönsson, områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
  Den typen av "minirobot" vi använder är den första i sitt slag i världen. Roboten gör operationen enklare och säkrare eftersom den dels är bra på att placera flera elektroder med hög träffsäkerhet, dels gör det snabbare än en människa.
  Daniel Nilsson, neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  –Årsredovisningen visar att vi utvecklar och förbättrar kvaliteten på vården, vårdar fler patienter än tidigare – och dessutom har ekonomin under kontroll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset står starkt inför 2020.
  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
  – Det är bara ett halvår sedan som världshälsoorganisationen (WHO) tog beslut om att klassa datorspelsberoende som en sjukdom. Genom satsningen på behandling av datorspelsberoende är VGR tidiga ut med att uppmärksamma och behandla detta tillstånd, som drabbar både spelare och närstående.
  berättar Annika Hofstedt, enhetschef.
  Vi har haft en historiskt låg beläggningsgrad trots rekordhögt inflöde av patienter.
  Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på MGAÖ.
  Det ökande antalet svårbehandlade allvarliga bakteriella infektioner gör behovet av en välfungerande Infektionsklinik i Göteborg tydligt.
  Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Videosamtalen underlättar väldigt mycket i bedömningen av ifall vi ska boka in ett fysiskt möte, eller om patienten kan stanna hemma och slippa åka in med sitt barn i onödan.
  Annika Simson, specialistbarnmorska på Östra sjukhuset.
  Jag är stolt över sjukhuset och vågar påstå att vi sticker ut i hela landet.
  Henrik Ripa (M), styrelseordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  AI-projekten för oss samman, vi knyter samman olika institutioner och vi har kommit varandra närmare. Ett sådant exempel är de gemensamma projekten mellan Chalmers och sjukhuset. Vi måste också bli modigare i dessa projekt och få ordning på till exempel juridiken som idag är ett hinder. AI har stor potential att hjälpa oss i vården med våra utmaningar och få mer tid till våra patienter.
  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Sjukhuset har under hela året tagit emot och behandlat fler patienter än planerat. Nästa år finns möjlighet att förvärva ytterligare medel i ersättning från regionen om sjukhuset fortsätter att leverera lika mycket sjukvård som i år.
  Anders Glansén, ekonomidirektör
  – Mycket har hänt under de trettio åren både i samhället och på mottagningen och vi kan idag vara stolta över en mycket välfungerande verksamhet.
  Jenny Lysell Bengtsson, barnmorska på Auroramottagningen, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Det här är en utbildning som skapar verklig förändring. Läkarens roll kommer att vara central när det kommer till att leda arbetet med att ta fram innovativa, hållbara och säkra tekniklösningar som skapar patientnytta.
  Martin Holmudden, projektledare Innovation och teknik ST
  Sjukvården ska vara ledande och aktivt arbeta med hur innovationer kan komma patienter till nytta. Det är inte själva tekniken utan patienternas behov som ska styra den tekniska utvecklingen.
  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Teamronder sparar läkarens tid och gör att vi kan jobba mycket mer effektivt. Vi lyckas inte med teamronder varje gång, men när vi gör det märker vi att det blir ett bra resultat och kortare väntetider.
  Anette Karlsson, vårdenhetschef
  AI är ett viktigt verktyg för att vi i framtiden ska kunna erbjuda sjukvård av hög kvalitet till alla som behöver.
  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Jag är hedrad över att bli utsedd till ledamot i Nationella innovationsrådet. Jag ser fram emot att delta i det viktiga arbetet och bidra till strategisk samverkan för att stärka svensk innovationskraft.
  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Den traditionella drogscreeningen har många nackdelar. Den övervakade provtagningen kan upplevas som integritetskränkande och andelen falska svar är relativt hög. I jämförelse med screening i urin visar salivprovet sällan ett falskt positivt eller falskt negativt resultat, vilket är en trygghet för patienten.
  Moa Andresen Bergström, överkemist på Klinisk kemi och ansvarig för projektet.
  För de patienter som drabbas av bröstcancer kommer detta förhoppningsvis öka både tryggheten under behandlingsprocessen och öka möjligheterna till ännu bättre behandlingsmetoder.
  Roger Olofsson Bagge, överläkare och docent samt centrumföreståndare för Bröstcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Att råka ut för en raketolycka med en fyrverkeripjäs som exploderar i ansiktet innebär ett livshotande trauma med invalidiserande skador som följd. Många förlorar synen eller till och med ögat.
  Madeleine Zetterberg
  Vi reagerade snabbt och kunde anpassa våra verksamheter till den nya situationen, vilket är bra eftersom det sannolikt kommer att ske liknande utbrott framöver. Och medarbetarna gjorde en jätteinsats.
  Anders Hyltander, områdeschef och ordförande i den sjukhusgemensamma planeringsgruppen för risk, kris och katastrofmedicinsk beredskap
  Det skulle innebära en klar förbättring för patienterna och lägre kostnader för vården.
  Jens Böhmer, barnhjärtläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Våra åtgärder handlar inte bara om ekonomi utan om att skapa en bättre och mer effektiv vård för våra patienter.
  William Hedman, ekonomidirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Mycket av grundproblematiken ligger i att vi kör in för många till akuten när de ofta kan få lika bra hjälp i primärvården eller hemma. Den här modellen innebär att vi kan ge vård på rätt nivå så nära som möjligt.
  Ola Alfredsson, sjuksköterska
  Verksamheten gör det möjligt att nå personer som annars inte söker kontakt med vården.
  Lars-Magnus Andersson, överläkare och chef för verksamhetsområde Infektion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  När patienterna får eget ansvar och själva kan styra över hur och när de vill få vård så kommer de oftare till sitt besök.
  Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker på Arbets- och miljödermatologiska enheten.
  Det goda samarbetet mellan sjukvård och akademi är en av de viktigaste nycklarna.
  Lars Grip, FOUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Det är väldigt värdefullt att vi är människor med erfarenhet av att arbeta i vården, och att vi har sett och varit delaktiga i många goda exempel på hur man kan lösa arbetsrelaterade problem.
  Magdalena Sterling, undersköterska.
  Vissa frågor eller prioriteringar har alltid ställts på sin spets och har varit en del av de svåra avvägningar som man ibland får göra inom sjukvården. Nu ringar vi in dessa dilemman och har ett övergripande forum där vi etiskt kan analysera och ge råd inför de beslut som medarbetarna och sjukhusledningen ställs inför. Det gör att sjukhuset bygger upp en kunskapsbank hur vi ska hantera och agera i etiska frågeställningar.
  Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet.
  90 procent av patienterna besparades en onödig operation och vi kan avsevärt minsta operationsverksamheten.
  John Paoli, hudspecialist och universitetssjukhusöverläkare
  Vi är övertygade om att detta skapar en större trygghet och att vi tillsammans med familjen kan bidra till en bättre omvårdnad.
  Corinne Pedroletti, verksamhetschef
  Man tycker att detta är en vårdform där man ser hela människan och personalen uppfattas som stöttande, empatiska och vänliga.
  Helle Wijk, universitetslektor
  Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat med totalt åtta konstaterade fall. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen.
  Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
  En ledare som visat hur man kan ta sig an vårdutveckling med nya perspektiv och tydligt sätta både patienten och processen i centrum. Årets pristagare har med sitt utmanande men ändå respektfulla och nyfikna ledarskap visat att det är via medarbetarnas kompetens det går att skapa bestående förändring och ta vården in i framtiden.
  Juryns motivering
  Istället för att rikta in oss mot ett enskilt förändringskoncept, så samarbetar vi med Göteborgs Universitet och Chalmers om flera metoder som förankras i forskningen. Det är SU:s modell.
  Anne-Marie Wennberg, sjukhusdirektör
  Det här är den tekniktätaste och mest avancerade operationsavdelningen som finns i Sverige i dag.
  Christina Svärd, verksamhetchef Hybrid och intervention
  I huset finns labb med högteknologiska instrument som gör att vi kan ligga i framkant och ha en modern forskning inom ortopedi, rehab och omvårdnad.
  Anders Hyltander, områdeschef Sahlgrenska Unviersitetssjukhuset
  Den typen av teknik skulle exempelvis kunna användas för människor med kroniska sår eller brännskador. Men ambitionen i det här projektet är främst att få ny kunskap och utveckla en programvara som kan möjliggöra utskrift av hudersättning. Därefter hoppas jag att både jag själv och andra forskare kan ta vid med det fortsatta arbetet.
  Lars Kölby, överläkare inom plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lektor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet
  Detta är en stor framgång för barncancervården i Sverige.
  sagt av Karin Mellgren, barnonkolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Det här maximerar våra chanser att få bort hela tumören direkt, hittills har vi varit tvungna att vänta till efter operationen för att se hur det gått.
  Daniel Nilsson, överläkare och neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Om komplikationer skulle uppstå och vi behöver behandla och vårda ett nyfött barn så är neonatalvården nära på Östra sjukhuset. Det skapar större trygghet för det nyfödda barnet, för föräldrarna och för våra medarbetare.
  Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  För de yngsta har det varit ett glapp mellan öppen- och slutenvård som vi hoppas kunna överbrygga när vi öppnar verksamheten för alla barn och unga under 25 år.
  Anne-Line Solberg, sektionsledare och specialistpsykolog
  Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård.
  Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i rehabiliteringsmedicin på Göteborgs universitet.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp