Akutsjukvård – ett nytt och livsviktigt specialistområde

Det senaste året har akuternas väntetider på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kortats med en halvtimme. Läkare som specialiserar sig på akutsjukvård är en av nyckelfaktorerna för att akuten ska bli ännu bättre i framtiden.

 Intresset är stort för att bli akutläkare, det är en rolig specialitet. Det finns ett stort behov och man blir aldrig fullärd, säger Per Gyllén, akutläkare och sektionschef för akuten på Sahlgrenska. 

Akutsjukvård som specialitet är fortfarande relativt ny i Sverige, medan specialiteten har funnits i till exempel USA, England och Australien länge. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar just nu tre akutläkare med specialisering akutsjukvård. Per Gyllén anställdes som den första specialisten inom sjukhuset och ser en ljus framtid för specialiteten. 

– De effekter vi har sett är att vi får bättre grepp om rutiner och strukturen inom akutsjukvården. Det borgar både för säkerheten och kvalitén. Och då får vi på sikt en akutsjukvård som är bättre.

I en rapport från Akututvecklingscentrum beskrivs utvecklingen av akutsjukvården i Sverige och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt de utmaningar och möjliga lösningar som väntar framöver. Planen är att bemanna akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med många fler akutläkare som en del av satsningen att strategiskt och långsiktigt utveckla akutsjukvården. 

Fakta: Akutsjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fyra stora akutmottagningar (Sahlgrenska, Östra, Mölndal och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus) som årligen tar emot över 200 000 patienter.

Utöver det finns även specialistakutmottagningar för ögon, psykiatri, öron näsa hals, infektion, gynekologi och obstetrik. Mellan 2010 och 2018 ökade antalet patienter med 18 procent på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan 2015 är specialiteten akutläkare likvärdig med alla andra specialiteter.

För tillfället arbetar tre specialister i akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ett 40-tal ST-läkare som är under utbildning. 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar