Åtta fall av mässling i Göteborg – fortsatt begränsat utbrott

2017-12-27

UPPDATERAD INFORMATION

Ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg har konstaterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Hittills rör det sig om åtta fall. På grund av den höga smittrisken uppmanar SU allmänheten att söka information på 1177.se och att inte gå till akuten vid misstanke om mässling. Vid behov av vård bör 1177 kontaktas för bedömning och råd om vart man kan vända sig. Alla ovaccinerade som inte haft mässling bör vaccinera sig.

Sjukhuset är i fortsatt stabsläge för att vara i beredskap för eventuellt nya fall och för att arbeta med smittspårning. SU arbetar intensivt med att spåra patienter som kan ha blivit exponerade för smitta. Många har exponerats, men få väntas bli smittade eftersom flertalet svenskar är vaccinerade.
– I och med den smittspårning som pågår kan personer som inte är vaccinerade fångas upp. De erbjuds då möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Anne Haglund Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör.

Om personen är gravid, immunnedsatt, mindre än sex månader gammal eller om det har gått längre tid än tre dagar kan gammaglobulin ges för att ge tillfälligt skydd. Även detta måste ges inom de närmaste dagarna.  

Ring 1117 vid behov av vård

Vården har en ökad uppmärksamhet på mässling, då det sannolikt finns fler personer som har mässlingen i Göteborgsområdet. Personer som tror sig vara smittade kan söka information via nätet på 1177.se. Om de är i behov av vård ska de i första hand kontakta 1177, uppmanar Anne Haglund Olmarker.

– Dessa personer ska inte sitta i väntrummen på grund av smittorisken. Om man ändå söker sig till våra akutmottagningar på sjukhuset ska man vara uppmärksam på att det finns informationsskyltar och extra vårdpersonal vid ingångarna till akutmottagningarna. Vårdpersonalens uppgift är att fråga om mässlingssymtom och vaccinationsstatus, i de fall misstanke finns om smitta, omhändertas patienter på enkelrum för behandling.

Frågor och svar om mässlingen

Vad ska man vara uppmärksam på?
Var uppmärksam på symtom (se nedan). Från smittotillfället tar det 6 -18 dagar innan sjukdomen bryter ut. Om du misstänker att du själv eller ditt barn insjuknat i mässling, sök INTE direkt på vårdcentral eller sjukhusens akutmottagningar. På de allmänna akutmottagningarna finns det risk för att andra kan bli smittade. Ring i stället till 1177 Vårdguiden för bedömning och råd om vart du kan vända dig.

Vilka symtom kan förekomma vid mässlingen?
Typiska symptom på mässling är feber, ögonirritation och hosta tillsammans med ett finprickigt rött utslag som först uppträder i ansiktet och sen sprider sig över resten av kroppen. Feber och allmän sjukdomskänsla kan ofta uppträda en eller ett par dagar innan utslaget debuterar. I de flesta fall är infektionen ofarlig och läker ut av sig själv, men i sällsynta fall kan sjukdomen bli allvarlig och till och med dödlig.

Hur behandlas mässlingen?
Mässlingen är en virussjukdom och det finns ingen botande behandling när sjukdomen brutit ut. Däremot kan man i vissa fall förhindra sjukdom hos icke immuna personer om man tidigt efter smittotillfället ger vaccin eller immunoglobulin.
 
Vid mässling är det vanligt att man samtidigt drabbas av olika bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation och lunginflammation. I dessa fall behandlar man med antibiotika.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media