Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i forskningssamarbete kring AI i sjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill vara en drivande kraft i utvecklingen av artificiell intelligens inom vården. På Chalmers finns den kompletterande kompetensen. Med en gemensam forskningsagenda ska sjukhuset och Chalmers utveckla morgondagens högteknologiska sjukvård.

För att möta sjukvårdens utmaningar med en växande och åldrande befolkning krävs bland annat förändrade arbetssätt med hjälp av ny teknik. Artificiell intelligens (AI) har stor potential att komma till praktisk användning i hälso- och sjukvården.

Chalmers AI Research Centre (Chair) startade sin verksamhet vid årsskiftet och bedriver forskning inom bland annat autonoma fordon, industri 4.0 och e-hälsa. Nu inleder Chair och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett strategiskt forskningssamarbete kring AI i vården. Sjukhuset får ta del av den AI-kompetens som finns på Chalmers – samtidigt som Chalmers tar del av universitetssjukhusets medicinska kompetens.

– Chalmers har en lång tradition av framgångsrikt samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och forskningssamarbetet inom AI kommer att förstärka det kraftigt. Genom samarbetet inom AI kommer vi att nå nya spännande resultat, viktiga för både partners och hela samhället, säger Ivica Crnkovic, föreståndare för Chalmers AI Research Centre.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en arena för framstående forskning och inom sjukhuset pågår flera utvecklingsprojekt där AI används som stöd för exempelvis diagnostik. Forskningssamarbetet öppnar nu nya möjligheter i den digitala omställning vården står inför.

– Vi behöver flytta fram våra positioner inom artificiell intelligens. På sjukhuset har vi ett mycket gott samarbete med både akademi och näringsliv, där nya samarbetsytor banar väg för stora framsteg inom det här området. AI är ett viktigt verktyg för att vi i framtiden ska kunna erbjuda sjukvård av hög kvalitet till alla som behöver. Vårt samarbete med Chair är ett stort steg i rätt riktning, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta:

  • Chalmers AI Research Centre är en satsning för att öka Chalmers expertis och excellens inom artificiell intelligens i samarbete med industri och samhälle. www.chalmers.se/chair
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett tätt samarbete med flera innovationsplattformar. Bland annat AI Innovation of Sweden, Medtech west, samt ett tätt samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Science Park för att nämna några. 

Parterna (Chalmers och SU) har tecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat letter of intent, med målet att inleda forskningssamarbete. Första steget är att formulera en gemensam forskningsagenda. Projektet genomförs i samverkan med Regional utveckling inom Västra Götalandsregionen.

För mer information kontakta:
Ivica Crnkovic, Professor, Föreståndare för Chalmers AI Research Centre, 031-772 60 76, ivica.crnkovic@chalmers.se
Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst, 031-342 96 00, massmedia.su@vgregion.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ett konkret exempel där AI ganska snart kan göra entré i sjukvården är bildigenkänning inom bland annat radiologi. Även inom patologi och genetik skulle AI-programvara kunna ersätta eller komplettera mänsklig arbetskraft, snabba på processer och bidra till en jämn kvalitet.
Twittra det här

Citat

AI är ett viktigt verktyg för att vi i framtiden ska kunna erbjuda sjukvård av hög kvalitet till alla som behöver.
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset