Enkät fångar upp covid-patienters behov av eftervård

Genom att låta utskrivna covid-patienter beskriva sina problem i en enkät hoppas Sahlgrenska Universitetssjukhuset kunna fånga upp så många som möjligt som behöver specialistsjukvårdens stöd i sin fortsatta rehabilitering.

Hittills har 700 enkäter gett drygt 200 svar som lett till insatser för runt 25 personer.

Uppföljningsenkäten är en del av den plan som universitetssjukhuset tagit fram för att underlätta i rehabiliteringen av covid-patienter både under och efter vårdtiden.

– Vi vill hitta dem bland våra patienter som har kvarstående symptom och göra en kvalificerad bedömning av vilken hjälp de behöver. Det här är bra för patienterna och vi kan förhoppningsvis undvika stor belastning längre fram, säger Lena Olsson, överläkare och lungspecialist som varit med att ta fram enkäten.

Utskicket har gått via 1177, till alla Covid-patienter som skrivits ut från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Eftersom alla inte har ett aktiverat konto på 1177 har utskicket följts av påminnelser via sms. De som inte svarar då får även ett brev med posten. Målet är att nå ut brett.

Enligt Lena Olsson pekar de svar som kommit in på att många i den här gruppen faktiskt läker förbluffande bra. Många har också redan kontakt med primärvården och får hjälp där.

– Jag är imponerad av hur primärvården har skött detta, säger Lena Olsson.

De 25 patienter som hittills har kallats för bedömning av specialistsjukvården är personer som, fortsatt sex veckor efter utskrivning, har svårt att till exempel komma igång eller sköta sig själva. Många känner andfåddhet och grav trötthet.

De flesta av dem är kraftigt muskelsvaga och behöver träna med stöd av en fysioterapeut. Det kan också vara andningsmusklerna som har försvagats efter lång tid i respirator.

En handfull av patienterna har fått skador på lungorna, bland annat i form av ärrbildningar. Dessa patienter kommer att följas upp framöver, eftersom man i dagsläget vet man ganska lite om hur lungorna läker efter Covid-19.

Många känner också stark oro i situationen, just för att sjukdomen än så länge är så lite känd.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer nu löpande skicka ut enkäten till utskrivna covid-patienter, med hopp att fånga upp så många som möjligt.

– Jag vill verkligen uppmana alla att svara, för att de som behöver vår hjälp ska få det, säger Lena Olsson.

 

Kort om enkätutskicket

  • Skickas ut via 1177

  • Går ut till alla covid-patienter som skrivits ut från Sahlgrenska
  • Innehåller 17 frågor om olika problem du kan ha efter covid-sjukdom
  • Frågorna är viktade för att kunna avgöra lämpligt nästa steg
  • Enkäten går ut sex veckor efter utskrivning. Intensivvårdspatienter får även enkäten i en tidigare vända, två veckor efter utskrivning.
  • Utskicken påbörjades 3 juli

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media