Fler enkelrum inom förlossningsvården på Östra sjukhuset

I maj kommer ytterligare 14 enkelrum på BB med övernattningsplats att stå klara. Då kan nyblivna mammor med behov av hjälp få vara ostörda med sin bebis och ha sin partner nära dygnet runt, något som är extra viktigt när man precis bildat familj.

I mitten av februari flyttade BB mottagningen på entréplan vid Östra sjukhuset till en närliggande paviljong på baksidan av KK-huset och Infektion. Där mottagningen låg kommer istället den nya BB-avdelningen att ligga. I mitten av maj kommer den nya BB-avdelningen vara redo att ta emot sina första nyblivna mammor och pappor.

– Under sommaren har vi högsäsong inom förlossningsvården och är beredda på extra många förlossningar. Nu kommer vi även vara rustade med en helt ny BB-avdelning och kan erbjuda fler partners att stanna med mamma och barn vilket blir en fin start på familjelivet, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef för obstetrik på Östra sjukhuset:

Från och med maj kommer det att finnas tre BB-avdelningar på Östra sjukhuset, varav den nya avdelningen kommer att få 14 enkelrum för kvinnor och nyfödda barn som är i behov av inneliggande BB vård. Corinne Pedroletti understryker att det inte kommer att bli någon utökning av ordinarie vårdplatser, däremot kommer betydligt fler få enkelrum.

– Det har länge funnits en önskan hos våra nyblivna föräldrar att få vara tillsammans under tiden det finns behov för kvinnan och barnet att få vård på BB-avdelningen, säger Corinne Pedroletti och tillägger:

– Detta öppnar upp för partnern att få vara med dygnet runt istället för att behöva lämna sin familj till kvällen. Något som är extra viktigt i denna stund av livet när man vill vara nära och stötta sin partner.

Familjelivet får en extra bra start om både mamman och partnern får vara delaktig från början och att partnern kan fortsätta vara ett stöd efter att kvinnan fött barn.

– Vi är övertygade om att detta skapar en större trygghet och att vi tillsammans med familjen kan bidra till en bättre omvårdnad, säger Corinne Pedroletti.

Om inte den nyblivna mamman har behov att ha sin partner boendes i enkelrummet står det så klart kvinnan fritt att få vara ensam med sin bebis i lugn och ro.

– Vi vill anpassa vården utifrån olika behov och hade detta i åtanke när vi planerade lokalerna. Det ska finnas ytor för att kunna umgås eller om man behöver dra sig undan finns utrymme för det, säger Corinne Pedroletti.

När allt är klart kommer det att finnas tre lika stora förlossningsavdelningar med vardera 7-8 förlossningsrum samt tillhörande tre BB-avdelning med vardera 18 rum på varje våningsplan i KK-huset.

– På detta sätt har vi skapat lagom stora förlossnings- och BB avdelningar med fin miljö och goda förutsättningar för en riktigt bra vård. De olika enheterna ligger i samma hus men är skilda från varandra på olika våningsplan. Så det finns goda förutsättningar för samarbete mellan verksamhetens olika delar vilket blir viktigt vid toppar i antalet födande, berättar Corinne.

Fakta: BB-mottagningen

BB-mottagningen kommer att ligga bakom infektionskliniken i paviljong 13. PÅ BB-mottagning sker alla planerade återbesök efter förlossning. På mottagningen arbetar både barnmorskor, undersköterskor, förlossningsläkare och barnläkare. Mamma och barn kontrolleras efter förlossningen med undersökning, blodprovstagning och hörseltest. Den inrymmer även Amningsmottagning och Auroramottagning för förlossningsrädda.

Nya förlossnings- och BB-vården kommer att ha:

På SU föds ungefär 10 000 barn per år vilket är 1 av 10 födda barn i Sverige.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är övertygade om att detta skapar en större trygghet och att vi tillsammans med familjen kan bidra till en bättre omvårdnad.
Corinne Pedroletti, verksamhetschef