Fler patienter fick specialistsjukvård genom vårdmöten på distans

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets neurosjukvård vårdas många kroniskt sjuka patienter som dessutom är i riskgrupp att drabbas hårt av covid-19. När pandemin slog till begränsades möjligheten för fysiska besök på neurologimottagningen, vilket var nödvändigt för att skydda patienterna från smitta. Samtidigt behövde verksamheten göra något snabbt för att på bästa sätt och utifrån de förutsättningar som fanns uppehålla vården för patienterna.

Mottagning på distans har i många fall varit en utmaning då fysisk undersökning av patienterna ofta är nödvändig vid neurologisk bedömning, men erfarenheten efter några månader är att upplägget fungerar förvånansvärt bra och kan hjälpa många patienter.
 

– Att trots pandemin kunna vårda och stötta våra patienter på det sätt vi lyckats med känns underbart, säger Mikael Edsbagge, sektionschef Neurologen

Under våren utbildades tusentals medarbetare inom sjukhuset för att möta patienter digitalt, bland annat inom neurosjukvården där det till exempel handlar om behandling inom epilepsi, Parkinsons sjukdom, Myastenia Gravis och hjärntumörer. Via ett virtuellt väntrum tar läkarna och sjuksköterskorna emot patienterna och varje möte tar mellan 15 och 45 minuter.
 

– Allt fanns på plats för att arbeta via digitala möten, men behövde skalas upp rejält, det gällde att massutbilda medarbetare, införskaffa mer utrustning, ”dra ut proppen” och köra. Allt det bidrog till att Neurologimottagningen snabbt var åter i full kapacitet, säger Mikael Edsbagge.
 

Och att träffa patienter framför skärmen medför att även läkare vid behov kan arbete hemifrån. Ett exempel är Sara Nordström, specialistläkare på Neuromuskulärt centrum som vid förkylningssymtom inte kunde befinna sig på sjukhuset. Däremot kunde hon fortsätta att träffa sina patienter obehindrat från hemmet. Just hennes team har tagit digitaliseringen ytterligare ett steg längre och kom tidigt igång med multiprofessionella behandlingsträffar med patienten via länk.

– Vi som jobbar i team digitalt kan gå igenom mycket omkring hjälpmedel, funktion i förhållande till arbete/hemmiljö. Ge träningsråd. Screena efter symtom på till allvarliga komplikationer som kan leda till att de måste komma in till sjukhuset eller lämna prover/EKG.Det är helt fantastiskt hur snabbt alla tagit sig an utmaningen med nya arbetssätt och under den rådande pandemin kunnat stötta patienterna så som man gjort.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår Digitaliseringslyftet – ett initiativ som samlar hela sjukhusets digitalisering för att öka den digitala kompetensen, kraft och fokus i användandet av digitala verktyg och arbetssätt. Digitaliseringslyftet omfattar Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) digitala invånartjänster och #DigITSU, ett kompetensutvecklingsprojekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).
Twittra det här

Citat

Vi som jobbar i team digitalt kan gå igenom mycket omkring hjälpmedel, funktion i förhållande till arbete/hemmiljö. Ge träningsråd. Screena efter symtom på till allvarliga komplikationer som kan leda till att de måste komma in till sjukhuset eller lämna prover/EKG.Det är helt fantastiskt hur snabbt alla tagit sig an utmaningen med nya arbetssätt och under den rådande pandemin kunnat stötta patienterna så som man gjort.
Sara Nordström, specialistläkare på Neuromuskulärt centrum