Förlossningen flyttar från Mölndal till Östra

Den 1 maj 2017 flyttar Mölndals förlossning till Östra sjukhuset. I och med flytten samlas all medicinsk kompetens inom förlossningsvård och vård av för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn till ett och samma ställe.

– Om komplikationer skulle uppstå och vi behöver behandla och vårda ett nyfött barn så är neonatalvården nära på Östra sjukhuset. Det skapar större trygghet för det nyfödda barnet, för föräldrarna och för våra medarbetare, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mölndals sjukhus tar emot den sista patienten på förlossningsavdelningen klockan 14,
den 30 april. Sedan öppnas ytterligare en förlossningsavdelning på Östra sjukhuset och dagens två förlossningsavdelningar blir tre.

– Det kommer att finnas lika många förlossnings- och BB-platser som tidigare så vi gör ingen besparing i och med flytten utan huvudskälet är att samla medicinsk kompetens till samma sjukhustomt så att vi får en bra och framförallt samlad utgångspunkt för att skapa en fortsatt bra förlossningsvård i framtiden, säger Corinne Pedroletti.

Flytten gör också att det blir enklare att samverkan mellan förlossnings-, BB- och neonatalavdelningarna efter att flytten är genomförd. Möjligheten att lättare kunna avlasta varandra vid arbetstoppar blir större.

– Arbetsmiljön för våra medarbetare blir bättre när all verksamhet samlats på Östra och vi lättare kan samarbeta mellan avdelningarna, säger Corinne Pedroletti.

Fakta

Flytten av förlossningen på Mölndals sjukhus var tänkt till maj 2018, men har av flera skäl tidigarelagts till första veckan i maj 2017. En viktig anledning till tidigarelagd flytt är förbättrad patientsäkerhet när förlossningsvård och barnsjukvård samlas på Östra sjukhuset. En annan anledning är förväntat positiva effekter på arbetsmiljön. I tillägg nödvändiga byggarbeten som inte kunnat skjutas upp i förlossningsvårdens lokaler på Mölndals sjukhus. 

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Om komplikationer skulle uppstå och vi behöver behandla och vårda ett nyfött barn så är neonatalvården nära på Östra sjukhuset. Det skapar större trygghet för det nyfödda barnet, för föräldrarna och för våra medarbetare.
Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset