Förlossningsvården samlas till Östra sjukhuset våren 2017

Sjukhusledningen föreslår att arbetet med att centralisera förlossnings- och kvinnosjukvården till Östra sjukhuset ska inledas våren 2017. Byggarbetet har påskyndat flytten av förlossningsvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset. Det slutgiltiga beslutet förväntas tas av sjukhusets styrelse den 28 oktober 2016.

Det ursprungliga beslutet att flytta förlossningsvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset i maj 2018, togs våren 2016 av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen. Med anledning av byggarbete på Mölndals sjukhus är det angeläget att flytta. Därför föreslår sjukhusledningen att styrelsen beslutar att godkänna tidigarelagd flytt av förlossningsverksamheten på Mölndals sjukhus. Det slutgiltiga beslutet förväntas tas på styrelsemötet den 28 oktober 2016.

Corinne Pedroletti, verksamhetschef för obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förklarar den tidigarelagda flytten till våren 2017 istället för våren 2018, att man vid starten av byggarbetet för att utöka brandskyddet har funnit asbest i damm ovan undertak på de våningsplan där förlossningsvård och neonatologi har sin nuvarande verksamhet på Mölndals sjukhus. Det är och har inte varit någon hälsofara att vistas i lokalerna men det planerade byggarbetet kan komma att innebära asbestproblem. Därför behöver de nu aktuella lokalerna vara utrymda.

Byggarbetet beräknas ta ungefär två månader per plan. Det innebär att verksamheten måste evakueras under tiden då byggarbete kommer att pågå på varje plan. 

Verksamheten har, med Corinne Pedroletti i spetsen, varit drivande för att flytten bör flyttas fram av olika orsaker och välkomnar nu att den blir av tidigare än beräknat.
– Framför allt handlar det om att all slags förlossningsvård kräver nära tillgång till god neonatalvård för att säkra vårdinsatserna runt ett oväntat sjukt nyfött barn. Att samla liknande vård på samma plats ger bättre förutsättningar för detta, säger hon.

Det betyder också att man slipper de onödiga och ibland komplicerade transporterna av svårt sjuka barn mellan sjukhusen, något som krävs med dagens utspridda förlossningssjukvård på de två sjukhustomterna

Även bemanningsläget har varit ansträngt en längre tid. I takt med en alltmer ökande vårdtyngd har medarbetarna påverkats negativt. Vårdförbundet anmälde nyligen verksamheten till Arbetsmiljöverket och förnärvarande pågår utredning i väntan på eventuella åtgärder.

– Vi är övertygade om att vi kommer att kunna driva igenom de förändringar som behövs för att påverka arbetsmiljön till det bättre, säger Corinne Pedroletti.

Hon ser stora vinster med att samordna vårdplatser, kompetens och bemanning inom både obstetrik och neonatologi. Det ger större möjligheter att fördela arbetstopparna mellan verksamheterna och därmed kunna avlasta varandra.

 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Framför allt handlar det om att all slags förlossningsvård kräver nära tillgång till god neonatalvård för att säkra vårdinsatserna runt ett oväntat sjukt nyfött barn. Att samla liknande vård på samma plats ger bättre förutsättningar för detta.
Corinne Pedroletti, verksamhetschef obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.