Första patienten opereras i unik operationsmiljö

I dag opereras den första patienten i en hybridsal med Sveriges första MR-kamera i operationsmiljö. Det sker i samband med att Bild- och interventionscentrums sista etapp öppnar – en operationsavdelning med totalt sex operations- och hybridsalar med teknik i världsklass.

– Det här är den tekniktätaste och mest avancerade operationsavdelningen som finns i Sverige i dag, säger Christina Svärd, verksamhetschef för Hybrid och intervention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fyra av sex operationssalar är hybridsalar med olika typer av teknik för att kunna ta högupplösta bilder under en pågående operation. I en av hybridsalarna finns Sveriges första MR-kamera i operationsmiljö. Den är dessutom rörlig vilket också gör den unik i Norden och till en av få i hela Europa.

– Vad jag vet finns något liknande i bruk bara på en annan plats i Europa, i Tubingen i Tyskland, säger Daniel Nilsson, överläkare och neurokirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har suttit med i den grupp som lett projektet med den nya MR-kameran.

Idag på förmiddagen gör han sig redo för att operera en patient med en hjärntumör. Det har han gjort många gånger förr, men den här gången gör han det för första gången i hybridsalen med MR-kameran. Mitt under operationen körs MR-kameran in på en räls i taket och ger högupplösta bilder som visar om hela tumören avlägsnats eller inte.

– Den maximerar våra chanser att få bort hela tumören direkt. Hittills har vi varit tvungna att vänta till efter operationen för att se hur det gått vilket ibland inneburit att vi måste göra om operationen, säger Daniel Nilsson.

Under en lång period har personalen som ska arbeta i den nya hybridsalen testat, övat och kontrollerat så att allt ska fungera inför den första operationen. Flera simuleringar av operationen har gjorts tillsammans med genomgångar av de rigorösa säkerhetsbestämmelserna.

– All elektrisk utrustning i operationssalen måste vara avstängd i samband med en undersökning, med undantag av det som krävs för narkosen. Annars kan det bli störningar i de bilder som tas. Det får heller inte finnas något som är magnetiskt i närheten av MR-kameran. Risken är då att det far som en projektil i rummet, säger Daniel Nilsson.

Förutom MR-salen börjar man i veckan genomföra operationer i ytterligare två av totalt sex operationssalar. I en intilliggande hybridsal kommer man till exempel att kunna utföra leveroperationer och med avancerad teknik skapa bilder som gör det betydligt enklare att hitta ”rätt” vid en operation.

– Det vi ser blir som en förstärkt verklighet. Och det här är bara början på vad vi kommer att kunna göra, säger Niclas Kvarnström som är transplantationskirurg.

I de tre operationssalar som öppnar längre fram inryms bland annat ett nytt mottagningsrum för traumapatienter. I anslutning till rummet finns två dörrar, en som leder rakt in på operationssalen och en annan som leder direkt in till ett diagnosrum med datortomografi.

– Det här innebär att vi får ett snabbspår så att tiden det tar innan en traumapatient kan tas om hand minskas betydligt. Patienten kan föras hit direkt från ambulansen utan omvägar, säger Henrik Sundeman som är narkosläkare.

Hela operationsavdelningen med möjligheter till operation och bilddiagnostik på samma plats innebär också att flera olika verksamheter kommer att arbeta tillsammans på nya sätt. Framförallt räknar man med ett utökat samarbete mellan opererande specialiteter och radiologi.

– Tekniken här ger oss helt unika möjligheter. Det handlar inte bara om att kunna genomföra operationer på ett bättre sätt. För patienterna innebär det att ingreppen i större omfattning kan göras minimalinvasivt, olika angreppssätt kan kombineras och tillsammans med bilddiagnostik blir vården säkrare, säger Christina Svärd och fortsätter:

  Jag är övertygad om att detta leder till att fler svårt sjuka och skadade patienter får ett bättre omhändertagande och vi kanske till och med kan rädda fler till livet.

Första spadtaget till Bild- och interventionscentrum togs för sex år sedan och är en av de enskilt största investeringarna Västra Götalandsregionen gjort. Den totala kostnaden för hela huset ligger på cirka två miljarder kronor, inklusive all teknisk utrustning.

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg konstaterar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen nu får ett av Europas främsta centrum för diagnostik och behandling av bland annat cancer- och neurologiska sjukdomar.

– Det ger oss också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan SU, Sahlgrenska akademin och Chalmers. Redan idag kan vi erbjuda vård som vi bara hade kunnat drömma om för tio år sedan och i utvecklingen framåt är samverkan mellan akademi, näringsliv och sjukvård helt avgörande, säger hon.

Fakta

Detta är Operation 8

Operation 8 är en operationsavdelning med sex operationssalar. Fyra av dessa är hybridsalar där en har en rörlig MR-kamera hängd i taket kan föras in i operationssalen under en pågående operation för undersökningar av främst huvudet och halsområdet. Kameran är placerad mellan två operationssalar: i den ena salen körs MR-kameran in till patienten och från den andra salen kan patienten i pågående narkos och på operationsbordet föras till MR-kameran för kontroll. I det senare fallet kan valfri del av kroppen undersökas.

Intill MR-kameran finns även en röntgenrobot som ger världsunika möjligheter att undersöka patienten med både röntgensystem och magnetkamera under pågående operation.

Totalt är tre salar utrustade med röntgenrobotar för avancerade röntgenundersökningar under en pågående operation. Den datorstyrda roboten kan ta röntgenbilder av patient väldigt precist. Ändras operationsbordet på något sätt kan roboten anpassa sig efter det. Resultatet är 3D-bilder som ger stöd vid operationen.

Två av salarna är ”vanliga” operationssalar, men som på sikt kan anpassas och utrustas för bildstödd diagnostik och/eller behandling.

Den flyttbara MR-kameran väger totalt 14 ton, varav själva magneten väger 7 ton. MR-kameran hålls uppe av 15 ton järnbalkar ovan undertaket.

För att uppnå renhetskraven ventileras varje operationssal med ett eget luftbehandlingsaggregat vilket medför att en extra våning behövs för att få plats med alla fläktar.

Operation 8 i siffror

På avdelningen finns omkring 400 medicintekniska produkter, bland annat:

1 rörlig MR-kamera
3 röntgenrobotar
6 operationsbord
7 kirurgmobiler utrustade med bland annat diatermi och sug
8 arbetsstationer för anestesi
10 ultraljudsutrustningar
23 operationslampor
23 medicinska försörjningsenheter (takhängda armar som förser den medicintekniska utrustningen med el, gas och nätverksuttag mm.)
30 infusionspumpar
40 storbildsskärmar

Och annat nödvändigt:

90 dispenser med desinfektionssprit
88 stolar
38 handskhållare
36 väggur
34 hållare för plastförkläden
30 ståpallar
27 avfallsbehållare

Detta är Bild- och interventionscentrum

Avdelning Operation 8 på plan fyra är Bild- och interventionscentrum sista etapp som öppnar sedan huset började byggas för sex år sedan. På övriga våningsplan finns verksamheterna radiologi, klinisk fysiologi, radiofarmakacentralen och en sterilteknisk enhet som redan öppnat. I huset finns också en cyklotron, den första i Västra Götaland, som gör att sjukhuset kan tillverka egna radioaktiva ämnen som användas för avancerad diagnostik. Cyklotronen ger också möjlighet att producera annan radiofarmaka för diagnostik och uppföljning, både kliniskt och i forskning.

Några korta fakta:

• Två miljarder kronor i investering, varav byggkostnad 1,2 miljarder kronor och utrustning 800 miljoner kronor.

• 21 000 kvadratmeter lokalyta.

• Åtta våningar i huset, varav tre är teknikvåningar för att klara fastighetens funktioner.

• Husets stomme är platsgjuten betong med 43 cm tjocka golv.

• Golvet tål tio ton tung utrustning överallt i huset.

• Huset har uttagbara glasväggar som kan öppnas vid en ombyggnation eller ett byte av tung och utrymmeskrävande utrustning.

• 600 personer av olika yrkeskategorier kommer att arbeta i Bild- och interventionscentrum när alla verksamheter är i gång.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Citat

Det här är den tekniktätaste och mest avancerade operationsavdelningen som finns i Sverige i dag.
Christina Svärd, verksamhetchef Hybrid och intervention