Fortsatt arbete för ekonomi i balans på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I dag har Sahlgrenska Universitetssjukhuset hållit extra styrelsemöte med anledning av kvartalsrapporten för januari-mars 2018 som visar ett underskott på 114 miljoner kronor.

De främsta anledningarna till underskottet är:

  • Förra året ökade sjukhuset bemanningen med ungefär 500 personer, vilket var mer än budgeten räckte till.
  • Kostnaderna för köpt vård har ökat, för att sjukhuset bättre ska klara vårdgarantin.
  • Läkemedelskostnaderna har ökat.

Bemanningen behöver minska något på sjukhuset totalt sett, samtidigt som vissa verksamheter har brist på personal och behöver rekrytera. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har närmare 17000 medarbetare.

På det extrainsatta styrelsemötet fattades beslut om förstärkta åtgärder för en budget i balans. Socialdemokraterna yrkade på återremiss för att få en risk- och konsekvensanalys av förslaget.

– Vi ser att personalkostnaderna planat ut, samtidigt som många patienter får vård. Våra medarbetare gör ett väldigt bra jobb och vi kan ge fler patienter vård utan att köerna växer. Nu gäller det att hänga i för att nå ekonomi i balans, säger sjukhusets ekonomidirektör William Hedman.

Arbete pågår med att se över hur sjukhuset internt kan samverka på bästa sätt, så att patienterna kan erbjudas god vård. Strategin är att satsa på kärnverksamheten och minska den administrativa belastningen.

Kontaktpersoner:

William Hedman, ekonomidirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset via presstjänst 031-342 96 00 alternativt massmedia.su@vgregion.se

Johnny Bröndt (M), styrelseordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon: 0708-42 74 49

Cecilia Dalman Eek (S), vice styrelseordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon: 0706-55 48 59

 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera