Fullbokad succé för Forskningsdagen 2016

På Forskningsdagen 2016 krävs inga förkunskaper för att hänga med, bara ett stort intresse för medicinsk och hälsovetenskaplig forskning. Evenemanget den 25 februari ger inblick i den prekliniska och kliniska spjutspetsforskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningsdagen ska sätta ljus på några av de områden där samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin är framgångsrikt. Dagen arrangeras gemensamt av Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, eftersom en så stor del av undervisning och forskning genomförs i samverkan mellan de båda verksamheterna.
– Forskning och utveckling är ett viktigt uppdrag som vi delar tillsammans med Sahlgrenska akademin, säger Lars Grip, FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Cirka 350 personer har anmält sig, vilket innebär att evenemanget är fullbokat. För den som lyckats lägga vantarna på en av de åtråvärda platserna väntar en heldag med elva föredrag som bygger på internationellt konkurrenskraftig forskning inom bland annat njurmedicin, äldreforskning, psykiatri, ortopedi, personcentrerad vård, strokesjukvård, bildbaserad diagnostik och behandling, samt cancersjukvård.

Tanken med Forskningsdagen 2016 är att rikta sig till alla som är intresserade av den medicinska och hälsovetenskapliga forskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Forskningen ska presenteras på en sådan nivå att man inte behöver vara expert för att hänga med, säger Anna Nilsdotter, FoUU-chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Flera forskare är med och sprider kunskap inom sina ämnesområden.
– Vi har velat skapa en så stor bredd som möjligt under dagen. Alla som blivit tillfrågade att vara med har svarat ja.

Värdar är Olle Larkö, dekanus, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Datum och tid: Torsdagen den 25 februari, 08:30 – 17:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Göteborg

Program och medverkande under Forskningsdagen 2016

För mer information hör av er till presstjänsten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 031-342 96 00, eller till Krister Svahn, pressansvarig på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, 031-786 38 69.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Citat

– Forskning och utveckling är ett viktigt uppdrag som vi delar tillsammans med Sahlgrenska akademin.
Lars Grip, FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset