Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen får toppbetyg för sin kliniska forskning

Den kliniska forskningen i Västra Götalandsregionen och vid Göteborgs universitet håller mycket god kvalitet, visar en rapport från Vetenskapsrådet. Forskningen får betyget ”mycket hög kvalitet” i flera kriterier. En framgångsfaktor: samverkan mellan region och universitet – som får högsta betyg.

I en ny rapport från Vetenskapsrådet som publicerades under onsdagen får Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, toppbetyg för sin kliniska forskning.  I två av tre bedömningskriterier ges högsta betyg för den forskning som bedrivs inom ramen för Avtalet om läkarutbildning och forskning (ALF).

– Vi ska vara stolta. Detta är ett starkt erkännande av det arbete som våra utomordentligt duktiga kliniska forskare utför. Det är också ett erkännande för det arbete som vi med hjälp av ALF-medlen lägger ner på att stärka den kliniska forskningen och forskarens villkor, säger Lars Grip, FOUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rapporten har bedömt den kliniska forskningen på landets alla universitetssjukhus efter tre olika kriterier: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar.

Västra Götalandsregionen, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Göteborgs universitet, med Sahlgrenska akademin, får toppbetyget ”mycket hög kvalitet” på den vetenskapliga produktionens kvalitet och forskningens förutsättningar. I bedömningen av kriteriet forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta får sjukhuset betyget ”god – hög kvalitet”.

– Just det goda samarbetet mellan sjukvård och akademi är en av de viktigaste nycklarna. Rapporten visar mycket av det vi är bra på men den ger också vägledning om hur vi kan förbättra oss ytterligare framöver, till exempel när det gäller uppföljning och nyttiggörande av vår forskning, säger Lars Grip.

I kriteriet den vetenskapliga produktionens kvalitet framhåller Vetenskapsrådet bland annat att ett stort antal studier imponerar och att forskningsproduktionen är konkurrenskraftig internationellt.

När man bedömer forskningens förutsättningar lyfter man särskilt fram samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet och menar att samarbetet ”fungerar utmärkt”.

– Vi är stolta och glada över resultatet för Västra Götaland av ALF-utvärderingen. Det blir ett kvitto på det goda och nära samarbetet mellan oss och Västra Götalandsregionen, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Nu får vi möjlighet att ytterligare stärka vår kliniska forskning.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det goda samarbetet mellan sjukvård och akademi är en av de viktigaste nycklarna.
Lars Grip, FOUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.