Hornhinnebanken ger patienter synen tillbaka

Varje år får 700-800 personer i Sverige tillbaka synen tack vare en hornhinnetransplantation. De som behöver nya hornhinnor kan oftast få det, eftersom de flesta kan bli donatorer. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns en av Sveriges fem hornhinnebanker.

– Fler personer än vad man skulle kunna tro är fullt lämpliga att bli donatorer av hornhinnor. Det är inte lika många sjukdomar som påverkar ögat på samma sätt som det kan påverka andra organ i kroppen, säger Stefan Ek, hornhinnekoordinator på Hornhinnebanken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Hornhinnebanken vid Mölndals sjukhus förvarar, kontrollerar och utvärderar hornhinnor inför donationer. Man hanterar ungefär 125 donatorer per år, vilket tillgodoser behovet av hornhinnetransplantationer i regionen. Men för koordinatorerna är det ett ständigt arbete att påminna om frågan om hornhinnedonationer.

– Ögonsjukvården är liten som specialitet, men ger stora effekter för våra patienter. Vi jobbar hårt för att få vårdpersonal att bli ännu bättre på att tänka på just hornhinnor i olika donationssituationer. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för de patienter som helt är beroende av donerad vävnad eller organ, säger Stefan Ek.

Transplantationerna genomförs oftast inom ögonsjukvården på Mölndal sjukhus. Prognoserna är ofta väldigt goda och de flesta patienterna får tillbaka en bra synskärpa efter sin operation.

Fakta: Hornhinnor är vävnader som används till hornhinnetransplantationer. De vanligaste orsakerna till att personer behöver en hornhinnetransplantation är så kallad keratokonus, svullen/ogenomskinlig hornhinna, ärr och skador efter infektioner eller trauma mot ögat. En donerad hornhinna kan förvaras i värmeskåp upp till fem veckor tack vare en särskild lösning av näring, antibiotika och mykostatika.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media