I dag genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum en stor gemensam katastrofövning

Idag genomförs katastrofövningen Liv. Övningsscenariot är en terrorattack vid Göteborgs garnison på Käringberget och omfattar ett hundratal skadade som förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Övningen sker på en begränsad yta inne på Sahlgrenskas sjukhusområde men kommer att märkas i trafiken och höras i luften.

I övningsscenariot har en lastbil exploderat på Försvarsmedicincentrums område och närmare hundra personer har skadats. Personerna kommer att sminkas med realistiska skador utifrån scenariot, både lindriga och allvarliga som splitterskador, brännskador och traumatiska amputationer.

Det övergripande målet för övningen är att säkerställa Sahlgrenska Universitetssjukhuset beredskapsplan och förmåga att leda och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter i samverkan med civilmilitär.

– Vi behöver öva kommunikation och beslutsfattande i en situation som gränsar till kaos. Även om vi hoppas att vi ska slippa händelser med stora skadeutfall måste vi ha en beredskap och förmåga att hantera sådana situationer. Samverkan med Försvarsmedicincentrum har varit en förutsättning för att kunna genomföra en övning i den här storleksordningen, säger Hans Lönroth, övningsledare och områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset övar cirka 180 personer inom områden som akut- och traumakirurgi, medicin, intensivvård och radiologi.

– Medarbetare som deltar i övningen övar sin förmåga till akut omhändertagande av svåra traumapatienter. Vi vill att de som övar ska få en upplevelse av hur det skulle kunna vara vid en riktig händelse och samtliga patienter tas om hand som om det hade varit verklighet, säger Hans Lönroth.

Övningen sker enbart på Sahlgrenska sjukhuset, inte på Östra sjukhuset eller Mölndals sjukhus. Den dagliga verksamheten kommer att pågå som vanligt men patienter kan märka av övningen på vissa avdelningar inom sjukhusområdet. Allmänheten kan också märka av övningen när skadade patienter transporteras från Göteborgs garnison till Sahlgrenska Universitetssjukhuset med militära fordon på vägar och i luften via helikopter.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media