Lyckat samarbete mellan Hudkliniken Sahlgrenska och Chalmers nominerat till GötaPrisetEfter flera år med växande köer till Hudkliniken startade avdelningen för Arbetsorganisation på Chalmers och Hudkliniken Sahlgrenska ett samarbete.
Samarbetet resulterade i att köerna försvann våren 2005 och sedan dess kan vårdgarantin uppfyllas. En analys av förbättringsarbetet gjordes ett år senare för att identifiera vad som var anledningen till den bestående effekten och finna vilka åtgärder som kan vara lämpliga för andra arbetsplatser med liknande problem.

Ett handlingsprogram för hur köer kan kapas har utformats och spridits till flera andra mottagningar både inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på andra sjukhus såsom Umeå och Linköping Universitetssjukhus. Även polismyndigheten i Östergötland har tagit del av arbetet för att komma åt sin växande ärendekö.

– Det är viktigt med tydliga mätbara mål vars resultat sprids till alla på arbetsplatsen. eldsjälar från olika arbetskategorier, kontinuitet, engagemang och tålmodighet är viktiga faktorer för att förändringsarbetet skall lyckas, säger Ing-Marie Bergbrant.

Nominerat projekt kommer att presenteras på KvalitetsMässan den 20-22 november på Svenska Mässan i Göteborg. KvalitetsMässan är Nordens största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Bland årets medverkande kan nämnas kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Cissi Elwin, vd för Svenska Filminstitutet, hjärnforskaren Martin Ingvar, Kattis Ahlström, chefredaktör för Icakuriren, äventyrarna Fredrik Sträng och Renata Chlumska, professorerna Stefan Einhorn och Dick Harrison, samt ”stressdoktorn” Tomas Danielsson.

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till landets bästa förnyelseprojekt i offentlig sektor.
GötaPriset kommer att utses av en jury bestående av stadsdirektör Åke Jacobsson, Göteborgs Stad, regiondirektör Johan Assarsson, Västra Götalandsregionen, generaldirektör Lena Jönsson, Verva, direktör Britta Rundström, Sveriges Kommuner och Landsting, vd Jerry Karlsson, SIQ och rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet.

Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Verva, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Göteborgs universitet.

För ytterligare information kontakta: överläkare verksamhetschef Ing-Marie Bergbrant, Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tfn 342 18 58, mobil 0736-25 45 44 Professor Pär Åhlström, Avd. för Arbetsorganisation, Chalmers, tfn 031-772 5123, mobil 0703-977706 Doktorand Torbjörn Jacobsson, Avd. för Arbetsorganisation, Chalmers tfn 031-772 52 33, mobil 0702-65 09 74

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera