Många transplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under juli

Efter en vår med ovanligt få transplantationer blev juli en intensiv månad för Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sammanlagt gjordes 40 ingrepp, varav 12 skedde inom loppet av tre dagar.

Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför varje år drygt 300 transplantationer. Snittet ligger på 28 ingrepp i månaden. En mindre andel är planerade ingrepp med organ från levande donatorer (gäller bara njurar), men de flesta transplantationerna sker mer eller mindre akut, för att det finns organ tillgängliga.

Det inflödet styrs enligt verksamhetschefen Per Lindnér mest av slumpen och kan skifta från månad till månad.

– I mars var det stiltje – medan juli blev väldigt intensiv.

Särskilt kännbart blev det i mitten av juli, då det gjordes 12 transplantationer på tre dagar.

Den varierande belastningen kräver en stor beredskap. Inom ett dygn efter att det står klart att det finns ett organ behöver man komma igång. Det är allt från medicinska bedömningar för att matcha organ med mottagare till logistiska lösningar med hela Sverige – och Island – som upptagningsområde. Alternativet att ett organ går förlorat finns inte för de inblandade.

– Det som kommer in klarar vi av, tack vare att alla på sjukhuset ställer upp helhjärtat, säger Per Lindnér.

Han är tacksam att den här tillfälliga anstormningen i juli inte kom när sjukhuset var som mest belastat av covid-vården.

– Vi hade löst det också, men det hade varit kärvare.

När smittkurvan gick i taket i slutet av april ställdes stora delar av den planerade vården in och då även de njurtransplantationerna med levande donatorer. Per Lindnér och hans kollegor ser ett behov av att komma igång med dessa igen fort som möjligt. I övrigt har han svårt att i nuläget säga något säkert om hur pandemin har påverkat transplantationsverksamheten.

– Vi tror att vi sett en viss överdödlighet bland transplanterade patienter, men det var mindre än vi fruktade. Organtillgången gick ned dramatiskt i början av coronautbrottet, men vi kan inte helt utesluta att det var en slumpmässig variation.

 

Fakta transplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • I snitt görs 300 transplantationer om året.

  • Ungefär en sjundedel av dem är planerade ingrepp, med njurar från levande donatorer.
  • Transplantationscentrum tar emot patienter från stora delar av Sverige – och hela Island.
  • De donerade organen kommer i huvudsak från personer som drabbats av hjärnblödning som leder till hjärndöd. En stor andel kommer också från personer som ett så pass allvarligt hjärtstopp att det leder till hjärndöd. En mindre andel kommer från personer som råkat ut för någon form av olycka/trauma.

Antal transplantationer per månad hittills under 2020

Januari: 28

Februari: 23

Mars: 10

April: 14

Maj: 25

Juni: 28

Juli: 40

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

När smittkurvan gick i taket i slutet av april ställdes stora delar av den planerade vården in och då även de njurtransplantationerna med levande donatorer. Per Lindnér och hans kollegor ser ett behov av att komma igång med dessa igen fort som möjligt. I övrigt har han svårt att i nuläget säga något säkert om hur pandemin har påverkat transplantationsverksamheten.
Twittra det här

Citat

Vi tror att vi sett en viss överdödlighet bland transplanterade patienter, men det var mindre än vi fruktade. Organtillgången gick ned dramatiskt i början av coronautbrottet, men vi kan inte helt utesluta att det var en slumpmässig variation.
Per Lindnér, verksamhetschef Transplantationscentrum