Mer än två miljoner kronor till innovationsprojekt på Sahlgrenska

Sahlgrenska har fått tre av åtta projektfinansieringar i ett nationellt innovationsprogram inom medicinsk teknik. De cirka två miljoner kronorna ska bland annat gå till att lägga grunden för tekniken som i framtiden ska möjliggöra 3D-utskriven hud.

Professor Paul Gatenholm från Chalmers tekniska högskola, plastikkirurgen Matteo Amoroso från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och biotekniker Sandra Ferreyra Vega skriver ut hudmodell med 3D-skrivare.

Det är den statliga innovationsmyndigheten Vinnovas program Medtech4Health som tillkännagett mottagarna av innovationspengar till medicintekniska projekt. Av de åtta utvalda projekten är tre stycken från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Totalt får dessa tre projekt 2 265 000 kronor till att utveckla medicintekniska innovationer som kan förbättra och på sikt även revolutionera vården.

Neurosjukvården får 500 000 kronor till arbetet med att fortsätta utveckla ett videostöd som ska göra det möjligt för läkare att på distans göra en första bedömning av strokepatienter med hjälp av tekniska hjälpmedel i ambulansen. Klinisk kemi tilldelas 840 000 kronor till arbetet med att utveckla en ny droganalysmetod som ska vara bättre anpassad till dagens snabbt föränderliga narkotikamarknad och bygga på salivprov istället för urinprov.

Det projekt som fick störst finansieringsstöd heter ”3D-bioprinting av hud för behandling av svårläkta sår” och det får 925 000 kronor. Projektet är ett samarbete mellan plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet. Projektet ska lägga grunden för en framtida teknik som man hoppas gör det möjligt att skriva ut hudersättning med en bioskrivare. Det berättar Lars Kölby, överläkare inom plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lektor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

 Den typen av teknik skulle exempelvis kunna användas för människor med kroniska sår eller brännskador. Men ambitionen i det här projektet är främst att få ny kunskap och utveckla en programvara som kan möjliggöra utskrift av hudersättning. Därefter hoppas jag att både jag själv och andra forskare kan ta vid med det fortsatta arbetet, säger han.

En väldigt viktig förutsättning för projektet har varit att minska avståndet mellan sjukvården och Chalmers tekniska högskola. Där tycker Lars Kölby att Innovationsplattformen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har haft en otroligt värdefull roll.

 Jag kan ärligt erkänna att vi medicinare oftast inte förstår exakt vad teknologer gör, likaväl som att de inte har full förståelse för vad vi håller på med. Därför är överbryggningsfunktioner som Innovationsplattformen väldigt viktiga för att vi ska förstå varandras möjligheter och dra nytta av varandra.

Innovationsplattformens syfte är att främja innovationsarbetet inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och hjälpa verksamheterna förverkliga sina idéer. Enheten hjälper bland annat till med praktiska detaljer som att beräkna projektkostnader, skriva projektplan, förankra projekt eller hitta kompletterande samarbetspartners. En av dem som arbetar med detta är Erik Djäken, projektledare på Innovationsplattformen.

Vi vill vara ett stöd som gör att fler söker de här pengarna så att de kommer sjukhuset och Västra Götalandsregionen tillgodo. Det är synd om medlen inte tas tillvara bara för att ingen vågar söka dem. Tack vare finansieringsmedel som det från Medtech4Health kan sjukvården genomföra utvecklingsprojekt som annars inte hade varit möjliga, säger han.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den typen av teknik skulle exempelvis kunna användas för människor med kroniska sår eller brännskador. Men ambitionen i det här projektet är främst att få ny kunskap och utveckla en programvara som kan möjliggöra utskrift av hudersättning. Därefter hoppas jag att både jag själv och andra forskare kan ta vid med det fortsatta arbetet.
Lars Kölby, överläkare inom plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lektor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet