Mer vård och bättre tillgänglighet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rekordmånga patienter får vård och behandling och allt färre väntar på att besöka en specialist. Det visar Sahlgrenska Universitetssjukhusets månadsrapport i november.

När Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse antog rapporten för årets näst sista månad var det många parametrar som pekade åt rätt håll. Sjukhuset tar emot och behandlar fler patienter än tidigare, den regionala kvalitetskontrollen visar att den medicinska kvaliteten utvecklas åt rätt håll och det viktiga arbetet för att öppna fler vårdplatser har gett konkreta resultat – sjukhuset har ökat netto 78 vårdplatser under året. Ekonomiskt har sjukhuset fortfarande en negativ budgetavvikelse på 0,7 procent av sjukhusets omsättning.

– Styrelsen kan konstatera att medarbetarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar på ett fantastiskt sätt och lyckas ta emot fler patienter, samtidigt som ekonomin är under kontroll. Jag är stolt över sjukhuset och vågar påstå att vi sticker ut i hela landet, säger Henrik Ripa.

Månadsrapporten för november visar även på förbättringar för tillgängligheten. Vårdköerna till förstabesök har minskat med 17 procent jämfört med samma period förra året – över 1000 färre står nu i kö till sitt förstabesök till universitetssjukhusets specialister. Tillgängligheten till operation är fortsatt på samma nivå som tidigare år och arbetet för ökad tillgänglighet fortsätter.

Sjukhusets styrelse fick också information om hur budgeten för 2020 påverkar sjukhusets områden och verksamheter. Trots stora förbättringar under året har Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsatt en utmaning för att nå ekonomi och verksamhet i balans och effektiviseringar för över 400 miljoner kronor har antagits i detaljbudgeten. Ökande läkemedelskostnader är en orsak till de ökande kostnaderna.

– Förutsättningarna är tuffa kommande år, samtidigt som vi har visat att vi klarar av att erbjuda mer vård och alltmer avancerade behandlingar under 2019, säger ekonomidirektör Anders Glansén.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är stolt över sjukhuset och vågar påstå att vi sticker ut i hela landet.
Henrik Ripa (M), styrelseordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset