Minskning av onödiga hudoperationer och satsning på handdesinfektion gav Kvalitetspriset 2018

Inrättande av en fotomottagning minskar onödiga operationer av hudförändringar radikalt. Och vårdrelaterade infektioner i samband med behandling av halverades genom ökad användning av handdesinfektion. Två projekt blev välförtjänta vinnare av Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kvalitetspris 2018.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar 2018 avslutades på onsdagen med det högtidliga korandet av årets vinnare av Kvalitetspriset. I år blev det inte bara ett utan två förbättringsarbeten som premierades.

Hud- och könssjukvård har visat fina resultat för att undvika att operera ofarliga hudförändringar. Det gäller vissa hudförändringar som, trots undersökning med dermatoskop, ett avancerat förstoringsglas med polariserat ljus, kan vara svåra att diagnosticera. Är det ett tidigt melanom eller ett godartat födelsemärke?

– Många kirurgiska ingrepp görs i onödan. Genom att följa upp en förändring efter fyra månader kan vi få större klarhet om dess art och därmed minska på onödiga hudoperationer, vilket ju också minskar lidandet för patienten, säger John Paoli, hudspecialist och universitetssjukhusöverläkare.

Den 1 januari 2016 inrättades därför en fotomottagning på Hudmottagningen.

– Vi tar bilder på patientens hudförändringar med hjälp av dermatoskop vid ett första besök och sedan vid ytterligare ett besök fyra månader senare, berättar Linda Bogren, undersköterska som leder arbetet på fotomottagningen. 

Bilderna bedöms av erfarna specialistläkare och det inte skett någon förändring efter fyra månader avslutas kontakter med patienten. Om patienten behöver opereras sker det inom två veckor.

Av de 317 patienter som ingått i den studie som gjorts opererades endast 25 på grund av misstanke om malignt melanom, alltså 7,9 procent.

– Det betyder att 292 eller 90 procent av patienterna besparades en onödig operation och vi kan avsevärt minsta operationsverksamheten, säger John Paoli.

Även ett samarbete mellan Ortopedi, Anestesi/Operation och Geriatrik på Mölndals sjukhus har visat resultat som lett till Kvalitetspris. Det handlar om höftfrakturpatienter och användningen av handdesinfektion och aseptisk teknik i samband med operation och kateterinsättning.

– Målet är att minska risken för vårdrelaterade infektioner som är ett stort problem i vården. Handhygien är den billigaste och mest effektiva metoden för att minska risken för infektioner, säger Annette Erichsen Andersson, specialist- och översjuksköterska.

Under ett år genomfördes heldagsworkshoppar för alla chefer och Lär-labb, med medarbetare av samtliga professioner. Mellan Lär-labben testade vårdteamen lösningar för att förbättra arbetssätt.

– Vi minskade urinvägsinfektioner relaterade till kateterinsättning med 50 procent, från 25,2 procent till 14,3 procent. På samma sätt minskade sårinfektioner efter operation, från 4,6 procent till 2,3 procent, berättar Annette Erichsen Andersson.

Arbetet visar att interprofessionellt lärande och nära samarbete mellan forskare, chefer och kliniskt verksamma kan bidra till att minska onödigt patientlidande genom att minska vårdrelaterade infektioner.

– Jag är stolt över att vårt arbete sätter fokus på att förbättra för äldre patienter med höftfraktur som ofta är en skör grupp som inte har så stark röst, avslutar Annette Erichsen Andersson.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

90 procent av patienterna besparades en onödig operation och vi kan avsevärt minsta operationsverksamheten.
John Paoli, hudspecialist och universitetssjukhusöverläkare