Ny DNA-metod ska spåra avstötning av transplanterade hjärtan

Hjärtläkare och kemister vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklar just nu en metod som ska underlätta för patienter som fått nya hjärtan. Istället för resurskrävande vävnadsprov kommer man förhoppningsvis kunna övervaka transplanterade hjärtan med ett enkelt blodprov, inom bara ett par år.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största centrum för organtransplantation, och ett av två sjukhus i Sverige som utför hjärttransplantationer. Varje år får upp till 40 personer nya hjärtan här, varav 3-5 barn.

En risk som alltid finns vid transplantationer är avstötning; att patientens immunsystem attackerar det nya organet. Detta drabbar ungefär var femte transplanterad patient och minskar överlevnaden tydligt. Därför behandlas alla med immunhämmande medicin hela livet. Patienterna genomgår också gedigen övervakning. Det första året efter hjärttransplantation genomgår patienten minst 10 biopsier, vävnadsprov, där man går in med kateter i hjärtat för att upptäcka avstötning.

– Det är en riskfylld undersökning som belastar patienten hårt. Barn måste sövas, de kan inte göra en sådan undersökning vaket. Det visar sig också internationellt att patologerna som tolkar biopsierna inte alls är överens i sina utlåtanden, förklarar Jens Böhmer, barnhjärtläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Han har tagit fram idén på en alternativ övervakningsmetod. Tillsammans med Anne Ricksten, förste kemist på Laboratoriet för Klinisk kemi, sektionen för genanalys, har han satt upp en stor, prospektiv studie av hjärttransplanterade patienter, där den nya metoden testas.

När patientens kropp angriper det nya hjärtat läcker DNA från de döda cellerna ut i patientens blod. Det går alltså att upptäcka och kanske även gradera avstötning genom att man hittar donatorns DNA i patientens blod, och det är den metoden forskargruppen vill införa. Metoden är egentligen inte ny, men det är först nu det finns en tillräckligt känslig och pålitlig teknik för att utföra den.

– Våra patienter kommer från hela Sverige norr om Göteborg, samt Island. Om vi skulle kunna minska biopsierna med hälften, från 600 till 300 per år i Sverige, blir det hälften så många resor hit för dem eftersom blodprov går att skicka. Det skulle innebära en klar förbättring för patienterna och lägre kostnader för vården, säger Jens Böhmer.

Studien har pågått sedan 2016. Nyligen fick forskargruppen ett anslag på två miljoner kronor av statens innovationsfond Vinnova för att fortsätta den.

– Vi har samlat in prover från 68 transplanterade patienter i två år och ska fortsätta ett år till innan vi presenterar våra resultat. Som sjukhus kan vi börja använda metoden så fort vi bedömer att den är tillräckligt bra. Jag tror det blir inom några år, max fem, säger Jens Böhmer.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Varje år får ca 40 personer nya hjärtan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det finns alltid en risk för avstötning; att patientens immunsystem attackerar det nya organet. Med en ny metod kommer läkarna lättare upptäcka om patientens kropp avstöter det nya hjärtat.
Twittra det här

Citat

Det skulle innebära en klar förbättring för patienterna och lägre kostnader för vården.
Jens Böhmer, barnhjärtläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus