Nya arbetssätt gav rekordresultat trots högt inflöde av patienter under årets hektiska helger

Jul, nyår och trettonhelgen hör vanligtvis till de absolut tuffaste på hela året inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Men nya arbetssätt har gett resultat och i år har man kunnat se markanta förbättringar på Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra (MGAÖ).  

– Vi har haft en historiskt låg beläggningsgrad trots rekordhögt inflöde av patienter, säger Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på MGAÖ.

Maria Taranger hade bakjour under trettonhelgen, som normalt sett är den tyngsta av de tre storhelgerna.  

– Jag har varit bakjour i stort sett varje trettonhelg de senaste sju åtta åren. Vi brukar alltid ha många överbeläggningar då men i år hade vi lediga platser varje dag. Det har aldrig inträffat tidigare, säger hon. 

Bakom framgången ligger många års förändringsarbete som nu ger resultat. MGAÖ bedriver bland annat ett målinriktat arbete mot patientgruppen sköra äldre, som tack vare mobila team ofta kan få den vård de behöver i hemmet. På vårdavdelningarna ska patienten få en plan för vårdtiden och ett preliminärt utskrivningsdatum redan första dygnet.

På Akutmottagningen jobbar man sedan 2018 efter en modell där patienten direkt får träffa ett bedömningsteam med läkare, sjuksköterska och undersköterska. De gör en plan för utredningen på akuten.  

– Med tydliga planer tas patienterna om hand snabbt och blir inte liggande lika länge vare sig på akuten eller avdelningarna. Med mobila team vågar vi också skicka hem patienter tidigare, säger Maria Taranger. 

Som en del i framgången finns även Närakuten, där patienter med lindrigare besvär kan få snabb vård.  Att kommuner tar hem patienter snabbare leder också till fler lediga vårdplatser.

Maria Taranger vill poängtera att man lyckats minska beläggningsgraden utan att för den skull öka antalet vårdplatser. 

– Vårdplatserna hos oss på MGAÖ har faktiskt minskat med 20 procent sedan år 2015 medan antalet sökande till vår akutmottagning i stället ökat med 20 procent under samma period. Ändå har vi lyckats minska beläggningsgraden till historiskt låg nivå, 93 procent, nu vid mätningen i januari. Det är vi väldigt stolta över, säger hon.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Bakom framgången ligger många års förändringsarbete som nu ger resultat. MGAÖ bedriver bland annat ett målinriktat arbete mot patientgruppen sköra äldre, som tack vare mobila team ofta kan få den vård de behöver i hemmet. På vårdavdelningarna ska patienten få en plan för vårdtiden och ett preliminärt utskrivningsdatum redan första dygnet.
Twittra det här

Citat

Vi har haft en historiskt låg beläggningsgrad trots rekordhögt inflöde av patienter.
Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på MGAÖ.