Nytt analyscentrum i satsning på skräddarsydda behandlingar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin deltar i en nationell satsning på genetik och precisionsmedicin som nu får 44 miljoner kronor i statligt bidrag. Satsningen kommer till stor nytta för patienter i hela Västra Götalandsregionen – till våren öppnar sjukhuset ett helt nytt centrum för genetisk analys.

Bidraget från statliga Vinnova innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan öka kapaciteten för genetiska analyser inom precisionsmedicin, det vill säga vård och behandling som utformas utifrån patienters unika förutsättningar. Under våren 2019 öppnar man ett helt nytt centrum för genetisk analys.

– Centrumbildningen skapar förutsättningar för samverkan inom precisionsmedicin på både ett nationellt och internationellt plan. Det här är ett forskningsfält på stor frammarsch och arbetet i centrumet kommer därför att ske i tätt samarbete med Sahlgrenska akademin, säger Lars Palmqvist, projektledare och tillträdande verksamhetschef för det nya centrat.

Tack vare forskningsanslag, statliga medel och investeringar från verksamheterna har sjukhuset, tillsammans med Sahlgrenska akademin, också kunnat köpa in ny avancerad utrustning för snabbare och billigare gensekvensering, som är en viktig del i utvecklingen av precisionsmedicin. 

– En ökad satsning på det här området innebär att vi kan förbättra vår diagnostik och ge mer skräddarsydd behandling utifrån patientens unika förutsättningar. Vi kommer också att kunna upptäcka och behandla vissa sjukdomar i tidigare skede eller kanske till och med förhindra att sjukdom uppstår över huvud taget genom att tidigare upptäcka ärftliga risker för vissa sjukdomar hos patienten, säger Lars Palmqvist.

Fakta: Genomic Medicine Sweden
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin är två av aktörerna bakom Genomic Medicine Sweden, ett samverkansprojekt mellan sju universitetslandsting/regioner och universitet med medicinska fakulteter. Syftet är att precisionsmedicin – rätt behandling till rätt patient – ska införas på bred front inom svensk hälso- och sjukvård. På sikt förväntas årligen minst 50 000 patienter med cancer eller ovanliga ärftliga sjukdomar genomgå gensekvensering. Detta ger nya möjligheter till förbättrad diagnostik, mer riktade behandlingar och därmed bättre sjukvård.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media