Nytt centrum för ryggmärgsskador etableras i Göteborg

En patientgrupp med stora behov av vård och rehabilitering står i fokus när ett ryggmärgsskadecentrum nu etableras i Göteborg. Satsningen omfattar forskning och utbildningar för patienter, anhöriga och personal i syfte att ge de drabbade ökad frihet i livet.

– Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i rehabiliteringsmedicin på Göteborgs universitet. 

Den nya verksamheten, med placering på Högsbo sjukhus i Göteborg, byggs upp med stöd av en donation på drygt 34 miljoner kronor över fem år från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

– Det är angeläget och viktigt, för att inte säga ett privilegium för oss, att stödja etableringen av ett centrum för dessa frågor. Behovet av ett kunskapscentrum för personal, anhöriga och patienter kring det ökande antalet ryggmärgsskadade som vårdas i öppenvård med personlig assistans är mycket stort, säger stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson.

Viktigt med egenmakt

Egenmakt blir ett nyckelord för Ryggmärgsskadecentrum Göteborg. Den forskning och utbildning som ska bedrivas, med inriktning på bland annat ny teknik, handlar om att ge de drabbade möjligheter att leva på sina egna villkor.

– Förhoppningsvis medför detta att personer med ryggmärgsskada och människor omkring dem får möjlighet att tillsammans skapa och nå gemensamma mål för ett så oberoende liv som möjligt, säger Agneta Holmäng, professor och prefekt på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Kurserna som vänder sig till exempelvis assistenter kommer att pågå i några dagar och ge grundläggande kunskaper om ryggmärgsskador. Utbildad vårdpersonal erbjuds längre utbildningar, motsvarande fem veckors heltidsstudier, som även ger högskolepoäng.

Utbildningarna ska bedrivas både på plats i Göteborg och på distans, och kommer på sikt att bli fler. Parallellt skapas en kunskapsbank med läroplattformar som ska vara tillgängliga på nätet, där både kursdeltagare och andra på ett enkelt sätt ska få tillgång till vederhäftig information.

Hundratals drabbade

Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera områden för personer med ryggmärgsskada. Centrumet kommer att tillhöra Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Region Halland, primärvård, kommuner och intresseorganisationer.

En ryggmärgsskada innebär skador på någon del av ryggmärgen eller nerver i slutet av ryggradskanalen. Den medför ofta permanenta förändringar i styrka, känsel och andra kroppsfunktioner. Årligen skadas och insjuknar mellan 200 och 300 personer i landet, varav ett drygt 50-tal i Västsverige.

Kontaktpersoner:

Professor och prefekt på GU, Agneta Holmäng, 0708 991 072 agneta.holmang@gu.se 

Professor på GU, Katharina Stibrant Sunnerhagen, 0709 520 023, katharina.sunnerhagen@neuro.gu.se,

Verksamhetschef Neurosjukvården på SU, Åsa Lundgren Nilsson, 0705 483 850, asa.c.nilsson@vgregion.se,  

Projektledare Ryggmärgsskadecentrum Göteborg, Gunilla Åhrén, 0730 556 867

Presskontakter: 

Sahlgrenska akademin, GU: Margareta Gustafsson Kubista 0705 301 980; margareta.g.kubista@gu.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur: Birgitta Plyhm 0707 771 290; birgittta@plyhm.se 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Lisa Räng 0700 852 736; lisa.rang@vgregion.se 

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård.
Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i rehabiliteringsmedicin på Göteborgs universitet.