Nytt fall av mässling upptäckt på SU

Ett nytt fall av mässling upptäcktes på SU under eftermiddagen den 26 december. Hittills är mässlingsutbrottet begränsat till åtta konstaterade fall. Situationen bedöms i dagsläget vara under kontroll. Sjukhuset är i fortsatt stabsläge för att vara i beredskap för eventuellt nya fall och för att arbeta med smittspårning.

Under sen eftermiddag konstaterades ett nytt fall av mässling hos en person som sökt vård på sjukhuset. Sjukhuset är i fortsatt beredskap, det vill säga i stabsläge, eftersom det fortfarande finns risk för fler fall.

Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
-Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat med totalt åtta konstaterade fall. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen.

Sjukhuset har nu identifierat de personer som kan ha exponerats för smittan på sjukhuset och arbetar nu med att kontakta dem. Det är många som har exponerats, men få väntas bli smittade. Sjukhuset arbetar intensivt med att spåra patienter som kan ha blivit exponerade för smittan och vill uppmana till att svara på dolda samtal, som kan vara från sjukvården.
– I och med den smittspårning som pågår kan personer som inte är vaccinerade fångas upp. De erbjuds då möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Anne Olmarker.

Om personen är gravid, immunnedsatt, under sex månader gammal eller det har gått längre tid än tre dagar kan gammaglobulin ges för att ge tillfälligt skydd. Även detta måste ges inom de närmaste dagarna.

Vården ska ha en ökad uppmärksamhet på mässling då det sannolikt finns fler personer som har mässlingen i Göteborgsområdet. Personer som tror sig vara smittade kan söka information via nätet på 1177.se. Om de är i behov av vård ska de i första hand kontakta 1177, uppmanar Anne Olmarker.

– Dessa personer ska inte sitta i väntrummen till följd av smittorisken. Om man ändå söker sig till våra akutmottagningar på sjukhuset ska man vara uppmärksam på att det finns informationsskyltar och extra vårdpersonal vid ingångarna till akutmottagningarna. Vårdpersonalens uppgift är att fråga om mässlingssymtom och vaccinationsstatus, i de fall misstanke finns om smitta, omhändertas dessa patienter in på våra enkelrum för behandling.

Bakgrund:

Den 10 december konstaterades ett fall av mässling på infektion Östra. Patienten, Smittspårning har genomförts både bland övriga personer som befann sig på akuten, samt på den vårdcentral som patienten också hade varit i kontakt med innan besöket på akuten.

Sedan dess har ytterligare sju fall av mässling konstaterats, totalt åtta fall. Smittspårning pågår även i dessa fall. De flesta av de konstaterade fallen har koppling till varandra.

Allmän information om mässling
Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som öroninflammation och lunginflammation. Vid mässling får du vanligtvis följande symtom:
• Du får hög feber.
• Du får torrhosta.
• Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga.
• Efter några dagar får du utslag på kroppen. De är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen. Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen.

Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är återställd. Det kan ta längre tid om du får en svårare infektion eller om du får någon följdsjukdom.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Citat

Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat med totalt åtta konstaterade fall. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen.
Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset: