Nytt ortopediskt infektionscentrum på Mölndals sjukhus

Hur kommer framtidens vårdavdelningar att se ut? Den frågan kan ortopedverksamheten vid Mölndals sjukhus bli den som svarar på i framtiden. Där har nämligen ett ortopediskt infektionscentrum öppnat. Ett center där multidisciplinär behandling av patienter med beninfektioner ska ske och kompetens tas till vara på − för hela landets sjukvård.

– Ska vi jämföra hur dåligt dessa patienter kan må så kan man jämföra dem med hur cancerpatienter mår, säger Peter Grant, överläkare och projektledare för nya avdelning 230 där centret är planerat. 

Idag vårdas patienter med infektioner i höft-, knä- och axelproteser samt infekterade benbrott årligen cirka 4 500 dygn vid ortopeden på Mölndals sjukhus. Svåra infektioner som påverkar patientens hela livssituation och är samtidigt kostsamma för sjukvården.

– Gör man på rätt sätt med dessa patienter kan man både spara pengar, höja vårdkvaliteten och minska lidandet för patienten, samt sänka dödligheten, säger Peter Grant.

Det var från bland annat The Bone Infection Unit i Oxford i England som inspirationen kom för att öppna ett liknande center här i Sverige. Ett multidisciplinärt kunskapscenter som nu ska utbilda vårdpersonal och läkare från såväl Sahlgrenska som övriga landet.

– Det man sett är att man får ett bättre slutresultat om man samlar kompetensen kring patienten på det här viset, med flera olika professioner. Bland annat; infektionsläkare, plastikkirurger och ortopeder som arbetar patientcentrerat i team, säger Peter Grant.

Patientens välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt samt vårdtiden är i centrum, menar projektgruppen. 

– I dag vårdas oftast dessa patienter med antibiotika i droppform under 14 dagar, detta skulle med mobila team fungera att göra i hemmet. Vilket är betydligt mer värdefullt för patienterna, men även för sjukhusets plånbok, säger Peter Grant.

Som en av fem vårdavdelningar ingår Avdelning 230 dessutom i en arbetsmiljösatsning med målet att skapa den bästa arbetsplatsen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Projektet – Fokus resursteam – sker mellan Sahlgrenska Akademin och Chalmers under en tvåårsperiod och syftar till att stödja verksamheten med att identifiera förbättringsmöjligheter.

– Fokusgruppen kommer att gå bredvid oss och se hur vi arbetar på avdelningen, detta kan då på sikt bli underlag för hur framtidens vårdavdelningar kan se ut. Jag tror vi har alla förutsättningar för att bli en sådan avdelning, säger Hanna Pedersen, sjuksköterska på avdelning 230.

Totalt kommer avdelningen bestå av 14 vårdplatser – varav två traumaplatser – som bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor, köksbiträde och egna lokalvårdare.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media