Olaga dataintrång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har upptäckt ett olaga dataintrång. En medarbetare har läst och tagit del av ett stort antal journaler som tillhör patienter som personen inte har haft en direkt vårdrelation till, vilket är förbjudet enligt patientdatalagen. Personen är nu avskedad och polisanmäld.

När det upptäcktes att personen varit inne i journalerna togs personen ifråga direkt ur tjänst och en utredning inleddes för att ta reda på omfattningen av dataintrånget. Utredningen visade att personen varit inne flera gånger i många olika journaler under en längre period. Från 2010 till september 2014 rör det sig om 378 journaler.-  Vi ser allvarligt på det som hänt men har ingen anledning att misstänka att personen spridit eller sparat informationen, säger Joakim Kenndal, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Personen är nu avskedad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har samtidigt gjort en polisanmälan och en förundersökning har inletts.-  Det är ovanligt att något sådant här sker. Vi utgår ifrån att våra anställda följer våra regler och dessa regler bygger på förtroende. Vårdenheten har följt gällande rutiner om stickprovskontroller. Trots det har denna person lyckats undvika att fastna i kontrollen. Vi kommer nu att komplettera våra rutiner för kontroll av obehörig användning av journaler säger Joakim Kenndal.Enligt regionala riktlinjer är sjukhuset skyldiga att upplysa patienter/vårdnadshavare om någon obehörig varit inne i deras journaler och de som är berörda kontaktas av sjukhuset per brev.För mer information kontakta Presstjänsten telefon 031-342 96 00.

Fakta:
Läs mer om patientdatalagen i bifogad länk och Västra Götalandsregionens riktlinjer i dokumentet som finns i anslutning till releasen.
Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.