Östras akutintag öppet mellan klockan 10-21 i sommar

Under torsdagen samverkade SU med de fackliga organisationerna om att stänga Östas akutintag nattetid mellan den 30 juni och 24 augusti.
Det innebär att Östras akutintag nu stängs nattetid från och med måndag.
Det stora patientströmmarna sker under dag- och kvällstid och akutintaget är öppet sju dagar i veckan mellan kl 10 till 21 under hela sommaren.

Bakgrunden är att antalet vikarier under sommaren, inklusive bemanningsföretag, inte fullt ut räcker till för att klara akutmottagningsverksamheten vid SU:s tre akutmottagningar för vuxna.
För att ha en fortsatt god patientsäkerhet, samtidigt som personalen får en välbehövlig semester, är därför nödvändigt att akutmottagningen för vuxna på Östra är stängd nattetid från 30 juni till och med 24 augusti.

I korthet innebär förslaget att akutsökande patienter nattetid, med misstänkt kirurgisk åkomma, ska söka till akutmottagningen Sahlgrenska sjukhuset. Patienter med misstänkt medicinsk åkomma fördelas mellan Mölndals respektive Sahlgrenska. Patienter med ortopediska åkommor fortsätter att vända sig till Mölndals akutintag precis som vanligt.

Under den tid akutmottagningen på Östra har nattstängt förstärks akutmottagningarna på Sahlgrenska och Mölndal. Vidare kommer det att finnas lite personal på plats på Östras akut nattetid för eventuella akuta situationer. De som av medicinska skäl inte kan flyttas till andra akutintag kommer tas omhand av sjuksköterska samt undersköterska som finns tillgängliga på akuten under icke öppen tid. Jourhavande läkare för vårdavdelningarna kommer att bedöma och behandla dessa patienter.

Psykiatriakuten på Östra samt akutmottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukvård berörs inte.

Med vänliga hälsningar
Ann-Christine Andersson
Kommunikations- och kanslidirektör
Sjukhusdirektörens stab
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon 031-342 38 01 eller 0736-60 17 35
E-post: ann-christine.c.andersson@vgregion.se

 

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera