På Smärtcentrum har pandemin skapat nya vägar att möta smärtan

På Smärtcentrum har rådande pandemi inneburit en stor omställning i relationen till patienter. Här har digitala vårdmöten ökat med 100 procent, vilket innebär att många patienter har kunnat få den vård de har rätt till trots att sjukhuset har varit mindre tillgängligt.

– För Smärtcentrum har rådande pandemi lett till en värdefull verksamhetsutveckling. Resultatet har blivit att vi fortsatt har kunnat ta emot nya patienter och hjälpa dem som redan är under behandling, fast under andra former än tidigare, säger Ann-Charlotte Eliasson, vårdenhetschef på Smärtcentrum.

Smärtcentrum, på Östra Sjukhuset, är ett sjukhusövergripande kompetenscentrum för patienter med akut, cancer- och långvarig smärta i behov av specialistvård. I början av pandemin bokades alla nybesök och återbesök om till digitala vårmöten för att i nuläget utgöra en majoritet av besöken vid Smärtcentrum. I det digitala mötet möter patienten sin vårdgivare utan att fysiskt besöka Smärtcentrum.

– Detta har inneburit att man har kunnat minska smittspridningen, minskat restiden för patienten samt minskat påverkan på patienternas arbetsliv och fritid. Det har även förenklat för de patienter som har svårt för att ta sig till Smärtcentrum samt minskat miljöpåverkan.

Flertalet patienter återkopplar att digitala vårdmöten fungerar bra. Både patienter och medarbetare på Smärtcentrum är positivt överraskade över att tekniken fungerar så väl och att de digitala vårdmötena håller god kvalitet. För de patienter som önskar får sedvanlig uppföljning via telefon. 

Fakta:

På mottagningen arbetar olika yrkeskategoriers som till exempel smärtsjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, administratör, medicinska sekreterare, vårdenhetschef, sektionschef och specialistläkare inom anestesi, psykiatri, allmänmedicin och invärtesmedicin. Samtliga yrkeskategorier ställde om i rekordfart från fysiska besök till digitala vårdmöten.

Patienter med långvarig smärta remitteras hit från hela Västra Götalandsregionen framför allt från primärvård och specialiserad sjukvård i Göteborgsområdet. De handlägger även remisser från hela södra och västra Sverige.

Smärtcentrum arbetar nu fortsatt med att ta fram patientutbildningar via stöd- och behandlingsplattformen, för att öka tillgängligheten och nå fler patienter med långvarig smärta.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Smärtcentrum, på Östra Sjukhuset, är ett sjukhusövergripande kompetenscentrum för patienter med akut, cancer- och långvarig smärta i behov av specialistvård. I början av pandemin bokades alla nybesök och återbesök om till digitala vårmöten för att i nuläget utgöra en majoritet av besöken vid Smärtcentrum.
Twittra det här

Citat

För Smärtcentrum har rådande pandemi lett till en värdefull verksamhetsutveckling. Resultatet har blivit att vi fortsatt har kunnat ta emot nya patienter och hjälpa dem som redan är under behandling, fast under andra former än tidigare.
Ann-Charlotte Eliasson, vårdenhetschef på Smärtcentrum.