Patient vårdas efter att ha insjuknat i lassafeber

En patient som insjuknat i Lassafeber vårdas just nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hålls isolerad enligt de rutiner som finns på sjukhuset. Personen insjuknade efter en resa i Västafrika där Lassafeber förekommer. 

– Patienten är på bättringsvägen men eftersom det rör sig om en form av blödarfeber kommer patienten att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de nationella riktlinjer som finns, säger Anne Haglund Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lassafeber smittar mycket sällan mellan människor men kan smitta via direktkontakt med blod eller andra kroppsvätskor. Det smittar inte via vanliga sociala kontakter som till exempel handslag. Personer som bär på lassaviruset smittar först när symtom uppkommit.

– Det här är första gången lassafeber har diagnostiserats i Sverige. Ett fåtal fall har diagnostiserats i Europa men det är mycket ovanligt, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen och fortsätter:

– I det här fallet ser vi en mycket liten risk för smittspridning till allmänheten och de som har haft nära kontakt med patienten kommer att kontaktas för smittspårning

På sjukhuset har man redan vidtagit åtgärder för att säkerställa att ingen i personalen smittats.

– Det är en mycket liten risk för personalen som vårdat patienten men vi utför alltid kontroller enligt de rutiner som finns. När vi konstaterar den här typen av ovanliga sjukdomar så sker det också alltid en samverkan med nationella experter och myndigheter, säger Anne Haglund Olmarker.

Fakta om lassafeber
Lassafeber är en akut hemorragisk feber (blödarfeber) som orsakas av lassavirus.

Sjukdomen smittar mycket sällan mellan människor men kan smitta via direktkontakt med blod eller andra kroppsvätskor. Det smittar inte via vanliga sociala kontakter som till exempel handslag. Personen smittar först när symtom uppkommit.

De flesta som smittas av lassavirus får inga symtom och är inte smittsamma. De som insjuknar kan få feber, huvudvärk, diarré, buksmärtor.
Enstaka personer kan drabbas av slemhinneblödningar och hjärninflammation som del av en allvarligare sjukdomsbild. Dödsfall är ovanliga. Lassafeber är mycket ovanlig utanför Västafrika.

Kontaktperson: Kontaktperson: Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen via Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se eller 
Folkhälsomyndighetens presstjänst: 010 - 205 21 00

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Patienten är på bättringsvägen men eftersom det rör sig om en form av blödarfeber kommer patienten att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de nationella riktlinjer som finns.
Anne Haglund Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.