Positiva omdömen om avancerad sjukvård i hemmet

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, bemöter patienten med respekt och skapar trygghet för den som är svårt sjuk. Det visar en utvärdering som nyligen gjorts.

Bakom utvärdering står FoU i Väst/GR och Kvalitetsstrategiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Alla patienter och anhöriga som intervjuats har berättat om personalens fantastiska bemötande, berättar Helle Wijk, universitetslektor.

Hon är ansvarig för de delstudier som bedrivits av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man gjort en kartläggning av verksamheten samt undersökt patienters och anhörigas upplevelser.

– Man tycker att detta är en vårdform där man ser hela människan och personalen uppfattas som stöttande, empatiska och vänliga.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, har bedrivits i sex år som ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. I utvärderingen har man bland annat tittat närmare på uppdrag och arbetsmetoder, ekonomi och patienters och anhörigas upplevelser. Och både patienter och anhöriga är väldigt positiva till vårdformen.

Så här säger en patient:

”/…/det är så skönt därför att man kan få gå från att känna sig som skräp och noll/…/ till att få vara en människa som går att räkna med. Man blir inte behandlad som ett barn eller som mindre vetande bara för att man är sjuk. För det är lätt inom vården att man blir, det är som att folk pratar förbi en och inte vill lyssna på en/…/jag är fortfarande människa. Jag är fortfarande den individen jag är. I sämre skick, ändock…”

– Utvärderingen visar på ett antal positiva effekter, framhåller Mona Palmqvist, verksamhetschef för Geriatrik, lungmedicin och allergologi, där ASIH ingår som en del av palliativa sektionen.

– Framförallt ser vi så många fördelar för patienterna. ASIH bedrivs verkligen med patienten i centrum, och i och med att vi har så kompetenta team finns det stora möjligheter att ta ett helhetsgrepp kring patientens behov, och anpassa hjälpen efter behoven, säger hon.

Patienterna inom ASIH har omfattande vårdbehov, såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt. Oro och ångest är vanligt. Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla möjligheten att självständigt kunna förflytta sig eller gå på toaletten. ASIH-teamen är därför multiprofessionella och består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Idag vårdar man mellan 500 till 600 patienter per år i ASIH. Större delen av dessa har en obotlig sjukdom men det kan också handla om komplicerade sjukdomstillstånd där det finns behov av avancerade insatser i hemmet. Och vården är framgångsrik, visar utvärderingen.

– Förutom nöjda patienter och anhöriga så visar utvärderingen också på att ASIH bidragit till en god och ökad kvalitet över tid, säger Carin Bringestedt, sektorchef Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Göteborgs Stad Centrum.

Men som i de flesta verksamheter så finns det också utvecklingsmöjligheter, betonar hon.

– Vi behöver se en förbättring när det gäller samsynen på styrnings- och ledningsnivå mellan Göteborgs Stad och SU. Ett delat huvudmannaskap kräver att man skapar tydlighet kring frågor om ansvar och befogenheter. Om vi löser detta på ett bra sätt finns det fortsatt goda möjligheter till avancerad sjukvård i hemmet.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Citat

Man tycker att detta är en vårdform där man ser hela människan och personalen uppfattas som stöttande, empatiska och vänliga.
Helle Wijk, universitetslektor