Pressmeddelande: Barnsligt bra start för specialistutbildning för sjuksköterskor inom neonatalvård

Sahlgrenska universitetssjukhuset har startat en helt ny utbildning för sjuksköterskor i neonatologi och neonatal intensivvård. Tack vare kursens gedigna pedagogik och tydliga mål har studenterna fått en bra grund att stå på och en stor portion arbetsglädje att arbeta inom neonatalvården.

– Barnen som vårdas inom neonatalvården har en stor potential att bli friska och välfungerande individer i samhället. Från att ha varit så små och sköra kommer de tillbaka med en sådan kraft efter tre månader. Den glädjen det innebär att vara med på den resan är något jag vill förmedla till studenterna, säger Kristina Bry, kursansvarig och professor inom neonatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Sjuksköterskor som börjar jobba hos oss har ofta liten erfarenhet av nyfödda barn och deras omvårdnad. De upplever arbetet som krävande och för ansvarsfyllt i relation till kompetens och vana vilket har bidragit till att många sjuksköterskor valt att sluta efter en kort tid hos oss, konstaterar hon.

De beslöt därför att själva starta en utbildning som svarar upp mot det stora och ökande behov av kompetensutveckling som finns idag inom neonatologi. De sjuksköterskor som går kursen har visat stor intresse för att lära sig de praktiska färdigheter som de behöver i vården av nyfödda barn och också för att öka sina kunskaper om det nyfödda barnets sjukdomar.

– Jag såg chansen att försöka skapa en utbildning med väldefinierade praktiska och teoretiska mål, säger Kristina Bry som började med att ställa sig själv frågan: vad behöver man veta och kunna efter avslutad utbildning för att kunna tjänstgöra som sjuksköterska för sjuka nyfödda barn?

Hon utformade en loggbok som innehåller de praktiska färdigheter som neonatalsjuksköterskor måste kunna. Denna har studenterna med sig när de jobbar. Den ger dem en klar bild om vad de skall lära sig och gör det därigenom möjligt för dem att styra över sin utbildning själva.
– På så sätt inför man struktur och undviker att sjuksköterskor som är handledare till unga sköterskor glömmer att lära ut vissa saker, berättar Kristina Bry.

Studenterna har även egna patientfall. Under en veckas tid ska de observera spädbarnens reaktioner och symtom samt samspel med föräldrarna.­
-Att tolka normalt beteende hos spädbarn och skilja det från tecken på sjukdom lär man sig bara genom erfarenhet och observation.

Angelica Brandt är nyutexaminerad sjuksköterska sedan januari och ingår i den första kullen studenter.
– På kort tid har jag utvecklats mycket och är tryggare i min yrkesroll nu än tidigare.  Jag har fått många aha-upplevelser- är det därför vi gör så här” säger hon och lyfter fram inte bara sina handledare, de så kallade mentorerna, utan alla medarbetarna är engagerade och stöttar dem.

Verksamhetschefen Ola Hafström på neonatologi är mycket nöjd med hur utbildningen tagits emot av studenterna och medarbetarna. Han hoppas att den ökade kunskap som programmet leder till kommer att ge mer förståelse, engagemang och arbetsglädje hos de sjuksköterskor som går utbildningen.
– Vi mår bra av att utvecklas i vår yrkesroll och att genom reflektion komma till insikt om varför det är så roligt att hjälpa nyfödda barn och deras familjer.

Halvvägs in i utbildningen har några av studenterna redan pratat om att de vill slå in på forskarbanan.
– Det känns roligt att vi har lyckats entusiasmera studenterna till att hitta forskningsämnen som de vill fördjupa sig inom för att förbättra vården för patienterna. Dessutom är det ett lyft för hela avdelningen då alla känner sig delaktiga i kunskapsöverföringen till studenterna, säger Kristina Bry.

FAKTA:
Kursen är på tjugo veckor och för närvarande deltar 12 studenter på utbildningen. De får lön under utbildningen. Studenterna har en varierande bakgrund och är i olika åldrar. De flesta har arbetat på neonatalavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset under några månader. Utbildningen avslutas med en skriftlig tentamen för att kvalitetssäkra utbildningen. Förhoppningen är att det ska bli en påbyggnadskurs i avancerad neonatal intensivvård för de studenter som vill fortsätta utveckla sin kompetens. 

 

 

 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv life science-miljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Barnen som vårdas inom neonatalvården har en stor potential att bli friska och välfungerande individer i samhället. Från att ha varit så små och sköra kommer de tillbaka med en sådan kraft efter tre månader. Den glädjen det innebär att vara med på den resan är något jag vill förmedla till studenterna.
Kristina Bry, kursansvarig och professor inom neonatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
På kort tid har jag utvecklats mycket och är tryggare i min yrkesroll nu än tidigare. Jag har fått många aha-upplevelser- är det därför vi gör så här” säger hon och lyfter fram inte bara sina handledare, de så kallade mentorerna, utan alla medarbetarna är engagerade och stöttar dem.
Angelica Brandt, student och nyutexaminerad sjuksköterska.