Pressmeddelande: Teknik och kompetens i världsklass!

Allt ljus på Bild- och interventionscentrum när en av Västra Götalandsregionens största satsningar invigdes idag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med huset, stort som tre fotbollsplaner, har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Under dagens invigning gavs en historisk tillbakablick på byggnationen och en inblick i framtidens vård där Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu tar ett kliv framåt till att bli ett sjukhus i världsklass. Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, inledde.

– Bild- och interventionscentrum kommer att stärka tillväxt och attraktionskraften i länet genom att ge ökade möjligheterna för forskning, utveckling och rikssjukvård.

Med Bild- och interventionscentrum kopplas den senaste bildtekniken samman med den främsta medicinska kompetensen för att ge en bättre, snabbare och säkrare vård. Rent konkret innebär detta en snabbare hemgång, kortare läkningstid och färre följdingrepp för patienterna. För sjukhuset möjliggör det en ännu högre kapacitet att behandla fler patienter och därmed rädda fler liv.

 • Tack vare den nya cyklotronen, den första i Västra Götaland, kommer sjukhuset inom kort kunna tillverka egna radioaktiva ämnen som kan användas för avancerad diagnostik. Cyklotronen ger också möjlighet att producera annan radiofarmaka för diagnostik och uppföljning, både kliniskt och i forskning.
 • Den medicintekniska utrustning som installeras på plan 2/3 är det modernaste som finns på marknaden och ger en möjlighet att genomföra avancerade bildstyrda behandlingar i en miljö med hög vårdhygienisk kvalitet och stor patientsäkerhet.
 • Sjukhuset kommer också att ha landets enda magnetkamera i operationsmiljö.
 • Bild- och interventionscentrum är därmed ett tillskott för att kunna utforma framtidens vård med ökad kunskap och kvalitet för hela Västra Götaland.

Byggnationen av Bild- och interventionscentrum, där stora delar av verksamheten redan är i full gång, har skett etappvis men planeringen har pågått sedan 2006. Den sista etappen handlar om att byggnaden ska stå helt klar 2017.

Från första spadtaget för fem år sedan har Bild- och interventionscentrumet varit unikt, då specialistkompetenser från externa partners samarbetat med sjukhusets experter, för att få Sveriges i särklass, och en av världens mest avancerade, tekniska utrustningar för hälso- och sjukvård på plats.

– Att ha tillgång till den senaste tekniken och att utveckla samarbetet mellan olika kompetenser är något som hela regionen kommer att få nytta av. Bild- och interventionscentrum är en välkommen resurs och ett jättekliv framåt för en god och jämlik vård, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen, i sitt tal.

Det är en av regionens enskilt största investeringar på cirka 2 miljarder kronor.

– Att på samma plats få tillgång till både kompetens och teknik i världsklass är värdefullt för våra invånare. Det är oerhört glädjande att det vi trodde var omöjligt förr nu är möjligt att erbjuda i Västra Götalandsregionen, säger Ann-Sofi Lodin.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har följt bygget på nära håll.

– Med Bild- och interventionscentrum, får Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, ett av Europas bästa centra för diagnostik och behandling av bland annat cancer och- neurologiska sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. Centrumet ger också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola, säger Ann-Marie Wennberg.

Bild - och interventionscentrum i årtal

 • 27 april 2011 Officiell start, med rivning av befintliga byggnader.
 • 2012 Bygget påbörjas och delas upp i tre olika etapper.
 • 2015 Cyklotronen installeras.
 • 2016 Fem verksamheter flyttar in – Radiologi, klinisk fysiologi, radiofarmakacentralen, sterilteknisk enhet samt den nystartade verksamheten hybrid - och intervention.
 • 2017 Ytterligare verksamheter flyttar in, radiologin på plan ett, resterande delar av interventionsverksamheten på plan 2/3 och hybrid- och operationsverksamheten på plan fyra.

Bild - och interventionscentrum i siffror

 • Två miljarder kronor i investering, varav byggkostnad 1,2 miljarder kronor och utrustning 800 miljoner kronor.
 • Det kommer finnas olika typer av hybridsalar det vill säga salar där man kombinerar operation med andra behandlingar.
 • I september 2017 ska tre angiorobotsalar, en MR-hybrid sal samt två ”vanliga” operationssalar stå klara i det nya huset.
 • De två vanliga operationssalarna är ultramoderna och kan byggas om på sikt för att passa någon form av kommande bildstödd behandling till en MR-hybridsal respektive en angiorobotsal.
 • På sjukhuset finns idag även en angiorobotsal som varit igång sedan 2011.
 • 600 personer av olika yrkeskategorier kommer att arbeta i Bild- och interventionscentrum när alla verksamheter är i gång.
 • 21 000 kvadratmeter lokalyta.
 • Åtta våningar i huset, varav tre är teknikvåningar.
 • 20 ton väger den cyklotron som installerades 2015.
 • Två meter tjocka betongväggar omger cyklotronen i dess strålsäkra valv under markytan.
 • Golvet tål tio ton tung utrustning överallt i huset.
 • Huset har uttagbara glasväggar för att kunna hissa upp tung och utrymmeskrävande utrustning, som inte går att transportera via hissarna, till alla våningsplan.
 • Husets stomme är platsgjuten betong med 43 cm tjocka golv.
 • I huset finns åtta rum där väggarna är inklädda i koppar och 54 rum där väggarna är inklädda med bly.

Se även faktablad i PDF med fördjupad information och kontaktuppgifter om husets verksamheter samt förklaring av medicintekniska termer.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Citat

Bild- och interventionscentrum kommer att stärka tillväxt och attraktionskraften i länet genom att ge ökade möjligheterna för forskning, utveckling och rikssjukvård.
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen,
Att ha tillgång till den senaste tekniken och att utveckla samarbetet mellan olika kompetenser är något som hela regionen kommer att få nytta av. Bild- och interventionscentrum är en välkommen resurs och ett jättekliv framåt för en god och jämlik vård.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen
Med Bild- och interventionscentrum, får Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, ett av Europas bästa centra för diagnostik och behandling av bland annat cancer och- neurologiska sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. Centrat ger också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola.
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset