Pressmeddelande: Time-out under förlossningen har bidragit till färre akuta kejsarsnitt

Dags för time-out? Ja, taktiksnack verkar fungera lika bra inom förlossningsvården som i sportens värld. Denna trygghetsskapande metod har bidragit till 25 procent färre akuta kejsarsnitt hos förstföderskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet presenteras idag på ett seminarium i Almedalen tillsammans med Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset.

Värdebaserad vård är en strategi med målsättning att strukturera och utveckla svensk sjukvård. Främsta målet är att i samarbete med patienter skapa en vård som ger störst nytta för patienterna i form av goda resultat och en positiv upplevelse. Under seminariet, som arrangeras i samarbete med Dagens Medicin Agenda, presenterar de tre universitetssjukhusen sina olika mål, strategier, tillvägagångssätt och resultat.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar färska siffror att akuta kejsarsnitt har minskat med 25 procent bland förstföderskor, från 2013 till 2015. Detta efter införandet av värdebaserad vård som innebär att vi skapar största möjliga värde för patienterna av våra gemensamma resurser.

– Det är många faktorer som har bidragit till de positiva siffrorna.  Olika yrkeskategorier har samarbetat om att titta på vad som är av störst värde för patienten och för att hitta nya sätt att förbättra vården på. Ett exempel på detta är det nya arbetssättet time-out, säger Anna-Karin Ringqvist, som tillsammans med Liselotte Bergqvist är verksamhetsutvecklare och processledare för förstföderskor.

Time-out innebär att förlossningsteamet gör ett avbrott om värkarbetet hos en förstföderska stannat av efter tre timmar. Hela teamet med barnmorska, läkare och undersköterska samlas kring den blivande mamman och stämmer av vad som har hänt och berättar om nästa steg i förlossningsarbetet och diskuterar olika möjligheter med patienten.

– Vi valde ut ”Förstföderskor med spontan förlossningsstart med en normal fullgången graviditet” som patientgrupp. I den här gruppen är kvinnornas önskan att föda vaginalt, att få ett bra stöd under förlossningen samt att känna sig trygga när de åker hem från BB, säger Liselotte Bergqvist.

I de fall där värkarbetet hade stannat av upplevde många att de kände sig rädda när förlossningsarbetet drog ut för länge på tiden. De kände sig inte delaktiga i det som hände.

– Här funderade vi på hur vi kunde hjälpa dessa kvinnor till en mer positiv förlossningsupplevelse utan att tumma på den medicinska säkerheten. Idén till time-out kom utifrån uppföljning av kvinnor som blivit förlossningsrädda efter första barnets födelse.  

Även tidigare forskning visar att stöd och närvaro under förlossningsarbetet ger det bästa resultatet, säger Liselotte Bergqvist och berättar att de bestämde sig för att testa arbetssättet på förlossningsavdelningarna. Reaktionerna har överlag varit positiva.

– Den blivande mamman upplever att hon blir mer delaktig under förlossningen och även medarbetarna uppskattar timeouten, säger hon.

Samtidigt pågick även ett projekt tillsammans med föräldrarna för att öka nöjdheten på BB. I projektet fick kvinnorna och familjerna hjälpa till att prioritera vad som betyder mest för dem när de fått barn, vilket stämmer väl överens med arbetssättet inom värdebaserad vård.


Emma Johansson är en av deltagarna i projektet och som berättar att de var flera par som deltog och att det var fantastiskt att få jobba tillsammans med barnmorskorna kring bemötande och trygghet på BB.

– Jag tyckte att vi hade en ömsesidig ödmjukhet och respekt inför varandras upplevelser och kompetenser. Vi kunde tillsammans förbättra informationen och bemötandet med ökad trygghet som resultat. Vi 80-talister vill ha koll på läget och veta vad som kommer att hända, säger hon.

– Vi kände att värdebaserad vård låg helt rätt i tiden då vi precis hade påbörjat ett kvalitetsarbete för förstföderskor. Detta gav oss chansen att arbeta mer strukturerat med våra idéer, bland annat att försöka förhindra förlossningsskador där vi satsat mycket på utbildning och utveckling av kompetens, säger Anna-Karin Ringqvist.

Detta arbete har bidragit till minskningen av förlossningsskador, så kallade sfinkterrupturer med 35 procent sedan 2013 till 2015. Framför allt är detta ett resultat av ett förebyggande arbete som har skett även före införandet av värdebaserad vård, men som fått draghjälp av styrmodellen. Det har skett satsningar inom utbildning och kompetens men det som har engagerat medarbetarna på ett helt annat sätt än tidigare är uppföljningen av resultaten.

– Nu har medarbetarna börjat efterfråga resultaten, till exempel hur många kejsarsnitt det har varit den senaste månaden. Det är något som medarbetarna tycker är spännande och det är helt nytt för oss. Det hände aldrig förr att våra resultat efterfrågades av medarbetarna på det här sättet, säger Liselotte Bergqvist. 

Anna-Karin Ringqvist och Liselotte Bergqvist är glada över att både akuta kejsarsnitt och att antalet sfinkterrupturer, minskat bland förstföderskor tack vare arbetet med värdebaserad vård.

– Vi tacksamma för att många kvinnor slipper drabbas av onödigt lidande efter förlossningen.

Fakta värdebaserad vård:
Värdebaserad vård brukar beskrivas som ett paradigmskifte där man inte enbart tittar på kostnader och processer utan även tar med kvalitetsmått på hur det går för patienten på längre sikt, alltså det som patienten sätter värde på i sin behandling. Patienterna är med tidigt i processen för att hjälpa till att fokusera på vad som ska förbättras. Deras synpunkter används sedan i resultaten av styrningen av verksamheterna på sjukhuset. Detta är ett tydligt exempel på hur man genom att involvera patienterna och använda deras kunskaper och upplevelser förbättrar vården.

Fakta förlossningsvården:
Förlossningsvårdens mål är medicinsk säkerhet för mor och barn samt en positiv förlossningsupplevelse. Förstföderskor med spontan start utgör cirka 3500 patienter per år av de totalt 10 500 barn som föds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset varje år. Medelåldern för förstföderskorna är 30 år.

 

Kontaktpersoner: Liselotte Bergqvist, 070-8711208, Anna-Karin Ringqvist 0708-338520 eller Emma Johansson, 073-663 68 56 eller till Lena Mattsson på sjukhusets presstjänst, 070-770 41 90. 

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är många faktorer som har bidragit till de positiva siffrorna. Olika yrkeskategorier har samarbetat om att titta på vad som är av störst värde för patienten och för att hitta nya sätt att förbättra vården på. Ett exempel på detta är det nya arbetssättet time-out.
Anna-Karin Ringqvist, som tillsammans med Liselotte Bergqvist är verksamhetsutvecklare och processledare för förstföderskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jag tyckte att vi hade en ömsesidig ödmjukhet och respekt inför varandras upplevelser och kompetenser. Vi kunde tillsammans förbättra informationen och bemötandet med ökad trygghet som resultat. Vi 80-talister vill ha koll på läget och veta vad som kommer att hända.
Emma Johansson, en av deltagarna i projektet, som berättar att de var flera par som deltog och att det var fantastiskt att få jobba tillsammans med barnmorskorna kring bemötande och trygghet på BB.