Så har Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetat med bildstöd för att överbrygga språkbarriärer mellan vårdpersonal och patienter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till utställning om arbetet med bildstöd i vården. Bildstöden ska underlätta i kommunikationen med patienter som främst pratar andra språk än svenska och består av bilder och enkel text på 11 språk.

Enheten Dart på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i ett projekt skapat material som hälso- och sjukvården och tandvården kan använda för att stödja kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. Projektet, som gått under namnet ”KomHIT Flykting”, har tagit fram en gratis webbresurs med bildstöd på 11 olika språk.

Projektet startade på uppdrag av Regionstyrelsen i samband med att ett stort antal människor på flykt kom till Sverige hösten 2015. Hälso- och sjukvården och tandvården ställdes då inför stora utmaningar vad gäller språk och kommunikation.

Den 3-5 december hålls en avslutande utställning för att synliggöra de hundratals bildstöd som tagits fram i samarbete med olika verksamheter. Vårdpersonal som har erfarenhet av att arbeta med bildstöden finns på plats för att prata med besökare.

Fakta projektet:

  • Projektet har tagit fram material, med bilder och enkel text på 11 språk.
  • Allt material som tagits fram under projekttiden är gratis att använda och ladda ner från nätet.
  • Läs mer och hitta material på: https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard

Välkommen på utställning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • När: 3-5 december, kl. 7.30–20.
  • Var: Foajén utanför Sahlgrens aula, vid Sahlgrenska sjukhusets huvudentré.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till utställning om arbetet med bildstöd i vården. Bildstöden ska underlätta i kommunikationen med patienter som främst pratar andra språk än svenska och består av bilder och enkel text på 11 språk.
Twittra det här