Så har sjukhusets verksamhet påverkats av covid-19

Låsta entréer, besöksförbud och triagering utomhus. Sahlgrenska Universitetssjukhusets omställning av vården på grund av pandemin präglar fortsatt verksamheten. Sammantaget har sjukhuset vårdat över 2000 patienter med covid-19, varav många svårt sjuka och i behov av intensivvård.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har klarat att erbjuda alla patienter med covid-19 en intensivvårdsplats om de haft behov av det, samtidigt som man hanterat övrig akut vård. Jag är tacksam för den ansträngning alla medarbetare har gjort. Vi förväntar oss ett underskott i år, men nu behöver vi förutsättningar för att klara den vård som skjutits upp och beredskap för pandemins utveckling, säger Cecilia Dalman Eek, vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Månadsrapporten för juli visar att sjukhuset sammantaget har vårdat över 2000 patienter med covid-19, varav många svårt sjuka och i behov av intensivvård. Under den period då vårdbehovet nådde sin topp öppnades 60 nya IVA-platser – en fördubbling av antalet intensivvårdsplatser på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Över 1300 medarbetare snabbutbildades/omskolades för att kunna arbeta i covid-vården. Covid-vården fortsätter att prägla sjukhuset under inledningen av hösten, med låsta entréer, besöksförbud, triagering utomhus och särskilda vårdplatser för patienter med covid-19.

Parallellt har sjukhuset hanterat annan akut och imperativ vård, som inte kunnat skjutas upp. Ett exempel är tillgängligheten inom de stora cancerdiagnoserna. Trots pandemin har väntetiderna till cancervården förbättrats inom flera områden. Ett annat exempel är transplantationsverksamheten, där 40 transplantationer genomfördes under juli, en mycket hög siffra. Förlossningsvården rapporterar också ett ökat antal förlossningar under perioden, jämfört föregående år.

Färre har sökt vård på sjukhusets akutmottagningar och väntetiderna har därmed blivit kortare. Väntetiden till läkare på akuten har i genomsnitt minskat med en timme och 19 minuter jämfört med samma period föregående år. Även antalet remisser till sjukhuset har minskat, med 11 procent. Samtidigt har antalet digitala vårdbesök ökat kraftigt.

– Det råder viss osäkerhet om framtiden – inte minst på grund av pandemins utveckling. Innan pandemins utbrott hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset ekonomi i balans. Vi räknar med att det väntade underskottet i år kommer att täckas av bland annat statsbidrag, säger ekonomidirektör Anders Glansén.

Sjukhusets ekonomiska resultat till och med juli är minus 578 miljoner kronor, vilket beror på minskade intäkter och ökade kostnader som kan härröras till pandemin. Inom Västra Götalandsregionen pågår dialog om tilläggsbudget 2021, fördelning av statsbidrag till sjukhusen med mera. 2020 års resultat kommer att regleras slutligt vid bokslutet.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera