Så kan fyrverkerier skada människors ögon

100 personer skadas varje år så svårt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. Så här inför nyårsafton vill Ögonsjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset varna allmänheten för konsekvenserna av att hantera fyrverkerier.

Majoriteten av de som skadas i fyrverkeriolyckor är män under 25 år och ungefär en fjärdedel är under 15 år. Runt 100 personer varje år behöver uppsöka sjukvård till följd av fyrverkeriolyckor. En femtedel av dem behöver läggas in på sjukhus för att få vård för sina skador.

- Senaste nyårsafton var lugn vad gällde fyrverkeriolyckor, men året dessförinnan fick vi in flera ambulanser efter tolvslaget med svårt skadade patienter till följd av fyrverkerier, säger Madeleine Zetterberg, överläkare och tf verksamhetschef för ögonsjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

En vanlig olyckshändelse är att fyrverkerierna exploderar nära ansiktet och många olyckor ger därför skador på ögon och ögonlock. Vanliga skador är bulbruptur, ögonlockslacerationer och orbitafrakturer, det vill säga spräckt öga, sönderslitna ögonlock och frakturer i ansiktsskelettet.

 

De senaste åren har staten genomfört många lagändringar inom fyrverkeriområdet – bland annat är smällare inte tillåtna sedan år 2002. Antalet fyrverkeriskador har minskat, men de olyckor som trots detta inträffar är allvarliga nog; konsekvenserna för den enskilde blir ofta förödande. Att råka ut för en raketolycka med en fyrverkeripjäs som exploderar i ansiktet innebär ett livshotande trauma med invalidiserande skador som följd. Många förlorar synen eller till och med ögat. Olyckan är dramatisk, ögat är ett psykologiskt laddat organ, och posttraumatiskt stress-syndrom är vanligt bland de som drabbas.

 

I många kommuner finns det särskilda regler för fyrverkeriskjutning. Oftast hittar man reglerna genom att söka på kommunens hemsida. På flera håll har mer långtgående begränsningar diskuterats, och i mitten av 2019 kommer privatpersoner behöva ansöka om tillstånd för att få skjuta raketer med pinne. Sveriges Ögonläkarförening har engagerat sig i frågan och verkar för ett förbud mot privat avskjutning av raketer.

- Vi inom ögonsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill uppmana alla till varsamhet med fyrverkerier inför helgerna, säger tf verksamhetschef Madeleine Zetterberg.

 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att råka ut för en raketolycka med en fyrverkeripjäs som exploderar i ansiktet innebär ett livshotande trauma med invalidiserande skador som följd. Många förlorar synen eller till och med ögat.
Madeleine Zetterberg