Så raderades vårdkön till neuropsykiatriska utredningar

För fem år sedan fick vuxna patienter vänta upp till ett och ett halvt år för att få påbörja en neuropsykiatrisk utredning. Idag får alla vuxna patienter i behov av en utredning, för till exempel autism eller ADHD, påbörja den inom 90 dagar. Bakom de kortade väntetiderna ligger ett fokuserat förbättringsarbete på sjukhusets neuropsykiatriska mottagningar.

– Den största förändringen vi har gjort är att införa en standardiserad process där vi säkerställt att patienten möter rätt kompetens i varje steg av processen, vilket verkligen har förbättrat och effektiviserat utredningarna, säger Johannes Nordholm, verksamhetssamordnare på Psykiatri Affektiva.

Neuropsykiatrisk utredning är en omfattande insats som görs av psykiater och psykolog för att fastställa diagnoser som autism och ADHD. Långa köer och lång väntan på diagnos är ett problem på de flesta psykiatriska mottagningarna i landet. När förbättringsarbetet inleddes 2016 på Psykiatrimottagning Mölndal stod 95 patienter i kö och väntetiden för att påbörja en neuropsykiatrisk utredning var upp till ett och ett halvt år.

– Tillgänglighet till utredningarna har av flera skäl kommit att bli en ödesfråga för psykiatrin. Under de senaste åren har efterfrågan för den här typen av utredningar ökat dramatiskt så det har krävts ett målinriktat arbete, säger Johannes Nordholm.

Verksamheten har utvecklat nya metoder, funktioner och digitala verktyg. En av de nya metoderna är sambedömning där psykolog och läkare har börjat träffa patienten och närstående tillsammans.

– För att de ska ha de rätta frågeställningarna görs nuförtiden förarbetet, det vill säga remissbedömningar och screening, av de mest kompetenta psykologerna och läkarna vilket har varit en nyckelfaktor för effektiva utredningar, säger Katerina Trantou, vårdenhetsöverläkare Neuropsykiatrimottagning Mölndal och Väster.

En koordinatorstjänst inrättades för att få processen att flyta på. Koordinatorn ser till att utredningarna bokas rätt, att allt material finns framme och att patienten får rätt information och har godkänt tiden för utredningsbesöket. På det här sättet har man också lyckats minska antalet uteblivna besök från 16 till 3 procent.

– Det här bidrar till att alla patienter snabbare får tillgång till behandling och det har inneburit att närstående i högre utsträckning deltar i utredningen, vid 95 procent av fallen, vilket är mycket positivt eftersom de har en viktig roll, säger Katerina Trantou.

Redan förra året kom första resultatet av förbättringsarbetet när en av mottagningarna, Psykiatrimottagning Mölndal, inte längre hade någon kö, vilket innebär att alla patienter får påbörja en utredning inom 90 dagar som är ramen för vårdgarantin. I augusti blev sjukhusets andra neuropsykiatriska mottagning i väster köfri.

– Under samma tid har utredningstiden nästan halverats. Klagomålen från patienterna har minskat och medarbetarna är nöjda och stannar kvar vilket är ett tydligt kvitto på att vi har lyckats i det svåra uppdraget att erbjuda en kvalitetssäkrad utredningsprocess för patienterna, säger Katerina Trantou.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media