Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019: Fler patienter, världsunika operationer – och ekonomi under kontroll

Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning för 2019 visar att fler patienter fått vård än under tidigare år, samtidigt som det ekonomiska resultatet förbättrats väsentligt. Under året har sjukhuset gjort många medicinska framsteg – från avancerade cancerbehandlingar inom precisionsmedicin till världens första robotarmkirurgi på underarm.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog emot och behandlade fler patienter än planerat under 2019, samt fler än under tidigare år. Totalt ökade antalet besök med nästan fyra procent. Ett exempel är antalet patienter på barnakutmottagningen, som ökade med sju procent. Även antalet remisser till sjukhuset ökade, som mest inom hudsjukvården där antalet remisser gick upp kraftigt - 35 procent - jämfört med 2018. Tillgängligheten till operation och förstabesök har försämrats något jämfört med tidigare år, vilket förklaras av det stora inflödet.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjort allt rätt och jag är stolt över vad alla medarbetare åstadkommit tillsammans. Fler patienter har fått vård, sjukhuset har öppnat vårdplatser där det behövs och vi har samtidigt klarat ekonomin. 2020 fortsätter arbetet – vi har fortfarande stora utmaningar, säger Henrik Ripa, styrelseordförande.

Sjukhuset redovisar en budgetavvikelse på -0,4 procent för år 2019. Avvikelsen är mycket liten i en regional och nationell jämförelse. Resultatet är -71 miljoner kronor av en total omsättning på drygt 18 miljarder kronor. Förbättringen jämfört med föregående år är 140 miljoner kronor.

Under året har många medicinska framsteg gjorts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Några exempel:

  • Barncancercentrum ackrediteras för att behandla leukemi med CAR-T-celler, som ett av två centra i Sverige. Cancerbehandlingen är ett exempel på avancerad precisionsmedicin som erbjuder individuellt anpassade behandlingar för svåra sjukdomar. Ett fält som spås växa kraftigt framöver.
  • Fler patienter än tidigare har fått avancerad behandling inom hjärtsjukvården, ett exempel är så kallade ballongsprängningar där Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförde 1970 ingrepp 2019. Överlag ökar också antalet som behandlas med skonsamma och effektiva metoder, som till exempel ablationer som används vid hjärtrytmrubbningar och byte av aortaklaffen med kateterteknik. Utvecklingen förbättrar prognosen för många patienter.
  • Vid Mölndals sjukhus har verksamheten C.A.R.E. i forskningssyfte genomfört världsunik och innovativ robotarmkirurgi, med tankestyrda proteser. Vecka 51 genomfördes världens första robotarmkirurgi på underarm.
  • Forskare inom geriatriken har visat att den åldersberoende förlusten av benmassa går att halvera med ett specifikt probiotiskt tillskott hos äldre kvinnor. Fynden har fått stor uppmärksamhet och blivit prisbelönt i internationell konkurrens.
  • Implementering av helgenomsekvensering (WGS) för genetisk diagnostik av sällsynta medfödda sjukdomar, vilket har revolutionerat diagnostiken av dessa tillstånd. Även inom andra områden ökar den genetiska diagnostiken och sjukhuset utför nu omkring 24 helgenomsekvenseringar varje vecka. 

Sjukhuset arbetar strategiskt för att samla olika medicinska specialiteter och vårdprofessioner runt patienterna genom centrumbildningar. Under året har flera nya centrumbildningar startat, bland annat Bröstcancercentrum, Prostatacancercentrum och Centrum för medicinsk genomik.

Sjukhuset startade också nya mottagningar under året. En nybesöksmottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) öppnade på Drottninggatan, vilket ökar sjukhusets kapacitet och bidrar till att öka tillgängligheten. Ett annat exempel är mottagningen för spelberoende och skärmhälsa, som öppnade under året.

Sjukhuset arbetar med att kontinuerligt följa upp den medicinska kvaliteten på flera olika sätt. Det primära syftet med allt patientsäkerhetsarbete är att förebygga och förhindra vårdskador. Färska siffror visar att 21 procent av de medicinska kvalitetsindikatorerna som Västra Götalandsregionen följer har förbättrats signifikant sedan ett år tillbaka, medan 6 procent har försämrats. 73 procent skiljer sig inte.

– Årsredovisningen visar att vi utvecklar och förbättrar kvaliteten på vården, vårdar fler patienter än tidigare – och dessutom har ekonomin under kontroll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset står starkt inför 2020, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

 

Kontakt

Henrik Ripa (M), ordförande: tel 0705-21 56 21

Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande: tel  0706-55 48 59

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog emot och behandlade fler patienter än planerat under 2019, samt fler än under tidigare år. Totalt ökade antalet besök med nästan fyra procent. Ett exempel är antalet patienter på barnakutmottagningen, som ökade med sju procent. Även antalet remisser till sjukhuset ökade, som mest inom hudsjukvården där antalet remisser gick upp kraftigt - 35 procent - jämfört med 2018. Tillgängligheten till operation och förstabesök har försämrats något jämfört med tidigare år, vilket förklaras av det stora inflödet.
Twittra det här

Citat

–Årsredovisningen visar att vi utvecklar och förbättrar kvaliteten på vården, vårdar fler patienter än tidigare – och dessutom har ekonomin under kontroll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset står starkt inför 2020.
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.