Sahlgrenska Universitetssjukhuset avråder från icke nödvändiga besök på sjukhuset

Med anledning av mässlingsutbrottet som fortfarande finns i samhället avråder Sahlgrenska Universitetssjukhuset från alla besök på sjukhus som inte är nödvändiga. ”De som behöver sjukhusvård ska självklart komma hit som vanligt, men vi vill i den uppkomna situationen minska anhörighetsbesök och andra besök till sjukhuset”, säger chefläkare Björn Andersson.

Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Smittan är luftöverförd och kan ske när man befinner sig i samma lokal som en person med mässling i smittsamt skede, såsom akutmottagningar och andra vårdenheter. Detta innebär att smittspridning också kan ske i hemmen, affärslokaler och andra offentliga lokaler där många vistas. Även om immuniteten generellt är god i befolkningen och de flesta är vaccinerade, finns det personer med otillräckligt skydd som kan smittas och då också riskerar att föra smittan vidare.

För att särskilt skydda de som saknar immunitet mot mässling är det angeläget att inte i onödan utsätta dessa för miljöer där många vistas och där sjukdomen kan spridas. Det är därför viktigt att minst möjliga antal personer följer med en patient vid sjukhusbesök.

-        Eftersom vi nu ser att smittan sprids i samhället avråder vi från besök på sjukhuset som inte är nödvändiga. Detta innebär inte att vi inför besöksförbud. Måste man besöka en närstående som är inlagd på sjukhuset får man givetvis göra detta, men planera besöket med eftertanke, säger Björn Andersson, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården! Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård. Mer information om mässling finns på Smittskyddsenhetens sida om mässling.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera